Lees verder

De Raven’s is wereldwijd de meest gebruikte non-verbale intelligentietest om snel een beeld van de algemene intelligentie (g) te krijgen.

Doel

De Raven’s Progressive Matrices 2, Clinical Edition (Raven’s 2) is een non-verbale test voor het beoordelen van algemene cognitieve vaardigheden. Raven’s 2 Progressive Matrices meet het deductief vermogen, wat een van de belangrijkste onderdelen van de door Spearman aangeduide, algemene intelligentie of g is.

Doelgroep

De Raven’s 2 is genormeerd voor de leeftijdsgroep van 4:0 en 69:11 jaar. De test is op papier en digitaal af te nemen en kan individueel of groepsgewijs (vanaf 7 jaar) afgenomen worden. De test is bij uitstek geschikt als screener bij cliënten die de Nederlandse taal niet volledig beheersen (bijv. immigranten, tweede-taal verwervers, cliënten met taalproblemen). Daarnaast kan de test goed ingezet worden als validatie van een eerder intelligentie-onderzoek.

Een voordeel van de groepsgewijze afname is bovendien dat men snel (in maximaal 45 minuten) bij een grote groep cliënten de intelligentie kan vaststellen.

Gebruikerskwalificaties

De Raven’s 2 kan worden afgenomen door elke persoon die getraind is in het gestandaardiseerd afnemen van tests, mits dit onder toezicht gebeurd van een testgebruiker (kwalificatieniveau A) of specialist in tests en testgebruik (kwalificatieniveau B). De resultaten op de Raven’s 2 dienen alleen te worden geïnterpreteerd door personen uit de categorie testgebruiker of specialist in tests en testgebruik (kwalificatieniveau A of B).

Beschrijving

Er is een verkorte digitale versie die af te nemen is in 20 minuten. Daarnaast zijn er lange papieren en digitale versies, welke af te nemen zijn in 30 minuten bij kinderen van 4 tot 8 jaar of in 45 minuten bij cliënten van 9 tot 70 jaar.

Bij alle digitale versies worden items gehaald uit een itembank van 329 items, waardoor elke afname uniek is en de test ook op korte termijn eventueel te herhalen is.

De score bestaat uit een Geschaalde Score met een gemiddelde van 100, standaarddeviatie van 15 en range van 40-160. Daarbij wordt een percentiel en stanine gegeven. Ook is er eventueel een leeftijdsequivalent van de score te bepalen.

Standaardisatie

De gezamenlijke Europese normering van de RAVEN’s 2 heeft plaatsgevonden in zes landen, namelijk: Duitsland, Frankrijk, Nederland en Vlaanderen, Scandinavië (Denemarken, Noorwegen, Zweden), Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Uit onderzoek bleek dat de scores dusdanig equivalent waren dat er een gezamenlijke normgroep kon worden samengesteld.

De totale normgroep is verzameld tussen mei 2018 en juli 2019 en bestond uit een N van 1200.

Naast de standaardisatie is betrouwbaarheidsonderzoek gedaan door middel van test-hertest onderzoek (N=29), waaruit een correlatie bleek van .89. Uit validiteitsonderzoek bij hoogbegaafden en laagbegaafden cliënten bleek dat deze op de RAVEN’s 2 in de verwachte range scoren. Ook is er neventestonderzoek gedaan met de SON-R (N=43), waarbij de correlatie .54 bleek. Deze onderzoeken bevestigen de betrouwbaarheid en validiteit van de RAVEN’s 2.

Afname en scoring

De afname kan gedaan worden op papier, waarbij een scoremal en normen in de handleiding beschikbaar zijn om handmatig de scores te berekenen. Ook kan de papieren afname digitaal gescoord worden door het invoeren van de scores in Q-global.

De afname kan ook digitaal gedaan worden via Q-global; er kan dan direct een rapport gegenereerd worden.

Jaar van uitgave 2020

De complete set bestaat uit

  • Handleiding
  • Antwoordformulier
  • Scoresleutel
  • Stimulusboek

Meer informatie >