Lees verder

Snijders-Oomen niet-verbale intelligentietest

Doel en doelgroep

De SON-R 6-40 is een niet-verbale intelligentietest, geschikt voor kinderen en volwassenen tussen de 6 en 40 jaar. Het gebruik van gesproken of geschreven taal is bij de afname niet nodig.

De test is met name geschikt voor het vaststellen van de intelligentie bij personen die beperkt zijn in hun verbale communicatie zoals doven en slechthorenden en personen met taal- en spraakstoornissen. Ook voor personen die weinig Nederlands spreken, voor autistische personen en voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden is deze test bij uitstek geschikt. De test is relatief ongevoelig voor cultuurverschillen, hoewel hier uiteraard altijd aandacht voor moet blijven bij interpretatie van de resultaten.

Andere talen

De SON-R 6-40 is ook verkrijgbaar in het Duits, Engels en Chinees.

Beschrijving

De test bestaat uit vier onderdelen:

  • Analogieën – een figuur ondergaat een verandering. Op een andere figuur moet een soortgelijke verandering worden toegepast. Uit vier alternatieven wordt het juiste antwoord gekozen.
  • Mozaïeken – met behulp van zes verschillende soorten vierkantjes moet een mozaïekpatroon in een kader worden nagelegd.
  • Categorieën – drie plaatjes hebben een gemeenschappelijk kenmerk. Uit een reeks van vijf plaatjes moeten er twee gekozen worden die ook dat kenmerk bezitten.
  • Patronen – uit een regelmatig lijnpatroon ontbreekt een stuk dat getekend moet worden.

Bij een afname worden alle vier de onderdelen afgenomen volgens een protocol.

Afname, scoring en rapportage

De afnameduur van de SON-R 6-40 is ongeveer 60 minuten. Tijdens de afname beoordeelt de testleider de reacties van de cliënt en noteert deze op het scoreformulier. Het toekennen van de scores gebeurt volgens een gestandaardiseerde procedure.

Per kandidaat gebruikt u een scoreformulier en een opgaveblad voor de subtest Patronen. Om het scoren snel en nauwkeurig te kunnen doen wordt standaard een digitaal scoreprogramma meegeleverd. Lees hier het hoofdstuk uit de handleiding over het Scoreprogramma. Aangezien in het scoringsprogramma gebruik is gemaakt van continue normering is dit veel preciezer dan met de hand scoren.

Het scoreprogramma maakt een rapport met daarin het SON-IQ, de standaardscores per subtest en de referentieleeftijden.

Kwalificatieniveau: niveau B

Vragen over het gebruik van dit instrument? Lees hier de veelgestelde vragen over de SON-R 6-40.

Normen

Het normeringsonderzoek van de SON-R 6-40 in Nederland en Duitsland is in 2009 gestart en in 2011 afgerond. De Nederlandse normen zijn gebaseerd op een representatieve steekproef in Nederland en Duitsland van samen ongeveer 2.000 personen. De normering is door de COTAN als ‘goed’ beoordeeld.

Jaar van uitgave: 2011
Ref-ID: 52711

Ga naar de website >