Lees verder

De WISC-V-NL is een instrument om met behulp van een individuele testafname de cognitieve capaciteiten van kinderen van 6:0 jaar tot en met 16:11 jaar in kaart te brengen.

 • nieuwe up-to-date normen voor Nederland en Vlaanderen
 • nieuwe subtests en bij herziene subtests nieuwe items en herziene plaatjes
 • minder subtests nodig om het Totaal IQ te kunnen bepalen
 • afname en scoringsregels die meer in lijn zijn met de WAIS-IV-NL en WPPSI-III-NL
 • digitale afname met behulp van iPads mogelijk (via het Pearson platform Q-Interactive)
 • op maat te maken scoringsrapport (via het Pearson platform Q-global)

Doel

Het in kaart brengen van de algemene intelligentie van kinderen met behulp van totaal 14 subtests. Er zijn zeven subtests nodig om het TIQ te bepalen, met de overige subtests kunnen aanvullende indexscores bepaald worden.

Bekijk op de website van Pearson >>

Doelgroep

De test is geschikt voor kinderen van 6:0 jaar tot en met 16:11 jaar.

Beschrijving

wisc-v_set_1De WISC-V-NL is een bewerking van de Amerikaanse WISC-V en bestaat uit 14 subtests, waarvan 8 subtests ook in de WISC-III-NL voorkwamen. De subtests die ook in de WISC-III-NL voorkwamen zijn echter wel flink herzien; de instructie is aangepast, er zijn nieuwe items ontwikkeld, plaatjes zijn hertekend, instap-, omkeer en afbreekregels zijn opnieuw bekeken.

Normering

De normen van de WISC-V-NL zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van 1433 kinderen uit Nederland en Vlaanderen. De verhouding Nederlandse en Vlaamse kinderen is naar rato van de bevolkingsomvang. De steekproeven zijn gestratificeerd op leeftijd, sekse, regio, urbanisatiegraad, opleidingsniveau moeder, opleidingsniveau kind en etniciteit en voor Vlaanderen tevens op onderwijsnet.

Scoring

De scoring van de WISC-V-NL kan zowel handmatig met behulp van tabellen uit de handleiding gedaan worden als digitaal. Voor digitale scoring moeten de ruwe scores worden ingevoerd op het platform Q-global en kan een compleet scoringsrapport worden verkregen in pdf.

Een WISC-V-NL abonnement onbeperkt scoren kunt u aanschaffen onder digitaal in de productkaart. Let op! Een Q-Global acocunt is een persoonsgebonden account. Wilt u met meerdere collega’s gebruik maken van Q-Global? Neem dan contact met ons op via info-nl@pearson.com.

Afname

De afname van de WISC-V-NL kan gedaan worden via pen en papier of via Q-interactive met behulp van 2 iPads. Een afname van de volledige batterij duurt 1 tot 2 uur, afhankelijk van de leeftijd en capaciteiten van het kind en de ervaring van de testgebruiker en uiteraard van het aantal af te nemen subtests.

COTAN oordeel

Hij is ingediend ter beoordeling bij de COTAN april 2018.

Q-Interactive

De WISC-V-NL is ook beschikbaar via Q-interactive. Dit is een eenvoudig te gebruiken applicatie voor de iPad waarmee professionals klinische testafnames kunnen uitkiezen, afnemen en scoren, met behulp van twee tablets die via Bluetooth met elkaar verbonden zijn. Met zijn voortdurend groeiende bibliotheek van digitale klinische assessments zorgt Q-interactive voor flexibiliteit, gemak en efficiëntie.

Jaar van uitgave: december 2017

De complete set bestaat uit:

 • WISC-V-NL Afname- en scoringshandleiding
 • WISC-V-NL Scoringsformulieren (25 stuks)
 • WISC-V-NL Responsformulieren 1 (25 stuks) Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken
 • WISC-V-NL Responsformulieren 2 (25 stuks) Figuur Zoeken
 • WISC-V-NL Technische Handleiding
 • WISC-V-NL Stimulusboek 1
 • WISC-V-NL Stimulusboek 2
 • WISC-V-NL Blokpatronen
 • WISC-V-NL Koffer
 • WISC-V-NL 3 Scoringsmallen in envelop

Wilt u meer informatie over dit product ontvangen?

Onze Test Consultants verzorgen presentaties op locatie en online presentaties over dit product.

Bekijk op de website van Pearson >>