Lees verder
 • Instructie vrijwel zonder gesproken taal
 • Afnameduur 45 minuten
 • Speciaal ontwikkeld voor kinderen met communicatieve beperkingen en kinderen met een allochtone achtergrond

Doel

Het bepalen van de algemene intelligentie bij kinderen en adolescenten met communicatieve handicaps of een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. Daarnaast is het instrument ook zeer goed algemeen bruikbaar.

Doelgroep

De test is speciaal ontwikkeld voor kinderen en adolescenten van 4 t/m 21 jaar waarbij geen verbale test kan worden afgenomen. De test is geschikt voor doven, slechthorenden, kinderen met spraak- en taalproblemen, kinderen met een allochtone achtergrond en autistische kinderen.

Bekijk op de website van Pearson >>>

Beschrijving

De WNV-NL bestaat uit een set subtests die geen beroep doen op de verbale capaciteiten van een kind. Om de invloed van taal verder te reduceren wordt de instructie aan het kind door middel van pictogrammen gegeven. De test is geschikt voor twee leeftijdscategorieën, namelijk 4 t/m 7 jaar en 8 t/m 21 jaar, waarbij verschillende subtests worden afgenomen:

Subtesten voor kinderen van 4 t/m 7 jaar:

 1. Matrix Redeneren
 2. Substitutie A
 3. Figuur Leggen
 4. Herkennen

Subtesten voor kinderen van 8 t/m 21 jaar:

 1. Matrix Redeneren
 2. Substitutie B
 3. Ruimtelijke Oriëntatie
 4. Plaatjes Ordenen

Normering

De normen van de WNV-NL zijn gebaseerd op een steekproef van 1723 kinderen uit Nederland en Vlaanderen verdeeld over 18 leeftijdsgroepen. De verhouding Vlaamse en Nederlandse proefpersonen is naar rato van de bevolkingsomvang. In de steekproef is rekening gehouden met geslacht, opleidingsniveau, culturele achtergrond en regionale herkomst.

Scoring

De test leidt tot één totaalscore met een gemiddelde van 100 en een standaardafwijking van 15. Ook kunnen de verschillende subtesten afzonderlijk geïnterpreteerd worden.

Afname

De test wordt individueel afgenomen via de pen-en-papiermethode. De afname duurt ongeveer 45 minuten. Bij een verkorte versie is dit ongeveer 20 minuten.

Jaar van uitgave

2008

De complete set bestaat uit:

 • WNV – Afname- en Scoringshandleiding
 • WNV – Scoreformulieren (pak à 25)
 • WNV – Responsformulieren (pak à 25)
 • WNV – Stimulusboek

Wilt u meer informatie over dit product ontvangen?

Onze Test Consultants verzorgen presentaties op locatie en online presentaties over dit product.

Bekijk op de website van Pearson >>>