De redactie(raad) van De Psycholoog wil jong talent in de psychologie aanmoedigen tot het schrijven van goede en originele artikelen in de Nederlandse taal. In 1995 is daarom een tweejaarlijkse Publicatieprijs voor aankomende auteurs ingesteld die in 2019 voor de twaalfde keer zal worden uitgeloofd.

De prijs bestaat uit een publicatie als hoofdartikel in De Psycholoog en een bedrag van € 1250.


De ingezonden artikelen worden beoordeeld door een deskundige jury uit de redactieraad, onder leiding van de hoofdredacteur van De Psycholoog. De jury let op inhoudelijke en stilistische kwaliteit, originaliteit en toegankelijkheid en de mate waarin het artikel van belang is voor een breed publiek van psychologen. Het winnende manuscript wordt als hoofdartikel geplaatst in het decembernummer van 2019 of januarinummer van 2020. Elk ingezonden manuscript wordt beoordeeld en komt, na de gebruikelijk reviewprocedure, eventueel voor plaatsing in aanmerking. Over beslissingen van de jury is geen correspondentie mogelijk.


Ingezonden manuscripten dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. Het artikel biedt een gedegen overzicht van een psychologisch relevant onderwerp, waarin recent onderzoek, literatuur, theorie vorming en/of toepassingen op originele wijze worden besproken.
  2. De lengte van het artikel bedraagt maximaal 4500 woorden (exclusief referenties).
  3. Het is geschreven in goed Nederlands door een junior-psycholoog, niet eerder afgestudeerd dan 1 augustus 2011.
  4. Het manuscript moet uiterlijk op 1 september 2019 zijn ingediend volgens de geldende richtlijnen voor auteurs. Uitgebreide richtlijnen kunnen bij de redactie worden aangevraagd, en zijn ook hier te vinden).
  5. Het manuscript mag niet elders zijn aangeboden of gepubliceerd.

Manuscripten kunnen tot 1 september 2019 worden toegezonden aan Jury Publicatieprijs De Psycholoog.