Log in
Het leren bespelen van een muziekinstrument is populair onder kinderen. Elisa Küpers, Marijn van Dijk en Paul van Geert gaan in op de muzikale ontwikkeling van kinderen tijdens de muziekles. Zij bespreken een theoretisch model van muzikale ontwikkeling binnen muzieklessen en laten zien hoe vanuit dit model verschillende aspecten van de interactie tussen muziekdocent en leerling gemeten en geïnterpreteerd kan worden.

Het model wordt geïllustreerd met de casus van Thijs en zijn muziekdocent. In de afgelopen decennia is er een groeiende belangstelling voor ontwikkelingspsychologisch onderzoek naar muziek (e.g. Hallam, 2010; Anvari, Trainor, Woodside & Levi, 2005; Kraus & Chandrasekaran, 2010)156. Vaak gaat het daarbij om de effecten van het volgen van muziekles op de ontwikkeling van kinderen op andere vlakken. Zo is gebleken dat het volgen van muziekles een positief effect kan hebben op de leesvaardigheid, het ruimtelijk inzicht en de algemene intelligentie van kinderen, maar ook op hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheden (zie Hallam (2010) voor een overzicht van de effecten van muziek op uiteenlopende gebieden). Daarbij merkt Hallam wel op dat met name de effecten op sociaal vlak afhankelijk zijn van hoe het kind de muziekles beleeft. Alleen wanneer kinderen met plezier muziek maken, heeft dit een positief effect op andere gebieden. Dit type onderzoek wordt vaak aangehaald om beleidsmakers ervan te overtuigen dat investeren in…

Literatuurlijst
 1. Anvari, S. H., Trainor, L. J., Woodside, J. & Levy, B. A. (2002). Relations among musical skills, phonological  processing and early reading development in preschool children. Journal of Experimental Child Psychology, 83, 111–130.
 2. Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 49(3), 182–185. doi:10.1037/a0012801
 3. Deci, E. L., Vallerand, R. J., Pelletier, L. G. & Ryan, R. M. (1991). Motivation and education: the Self-Determination perspective. Educational Psychologist, 26(3), 325–346.
 4. Granott, N., Fischer, K. W. & Parzialle, J. (2002). Bridging the unknown: a trsansition mechanism in learning and development. In N. Granott & J. Parzialle (Eds.), Microdevelopment: Transistion processes in development and learning (pp. 131 – 156). New York, NY: Cambridge University Press.
 5. Hallam, S. (2010). The power of music: Its impact on the intellectual, social and personal development of children and young people. International Journal of Music Education, 28(3), 269–289. doi:10.1177/0255761410370658
 6. Kraus, N. & Chandrasekaran (2010). Music training for the development of auditory skills. Nature Reviews Neuroscience, 11(8), 599-605.
 7. Küpers, E., Van Dijk, M., McPherson, G. & Van Geert, P. (in press). A dynamic model that links skill acquisition with self-determination in instrumental music lessons. Musicae Scientiae.
 8. Kupers, Van Dijk, M. & Van Geert, P. (submitted). Within-teacher differences in one-to-one scaffolding interactions in individual music lessons.
 9. Küpers, E., Van Dijk, M., Van Geert, P. & McPherson, G. (in press). A mixed methods approach to studying co-regulation of student autonomy through teacher-student interactions in music lessons. Psychology of Music.
 10. Lehmann, A.C., Sloboda, A. J. & Woody, R. H. (2007). Psychology for musicians: Understanding and acquiring the skills. Oxford: Oxford University Press.
 11. Lichtwarck-Asschoff, A., Van Geert, P., Bosma, H. & Kunnen, S. (2008). Time and identity: a framework for research and theory formation. Developmental Review 28(3), 370-400.
 12. McPherson, G. E., Davidson, J. W. & Faulkner, R. (2012). Music in our lives: Rethinking musical ability, development and identity (1st ed.). New York, NY: Oxford University Press.
 13. Reeve, J. & Jang, H. (2006). What Teachers Say and Do to Support Students’ Autonomy During a Learning Activity. Journal of Educational Psychology, 98(1), 209-218. doi:10.1037/0022-0663.98.1.209
 14. Reeve, J., Jang, H., Carrell, D., Jeon, S. & Barch, J. (2004). Enhancing Students ’ Engagement by Increasing Teachers ’ Autonomy Support 1. Motivation and Emotion, 28(2), 147-169.
 15. Ryan, R. M., Deci, E. L. & Grolnick, W. S. (1995). Autonomy, relatedness and the self: Their relation to development and psychopathology. Developmental psychopathology, Vol. 1: Theory and methods.Wiley series on personality processes (pp. 618 – 655).
 16. Stroet, K., Opdenakker, M.-C. & Minnaert, A. (2013). Effects of need supportive teaching on early adolescents’ motivation and engagement: A review of the literature. Educational Research Review, 9, 65-87. doi:10.1016/j.edurev.2012.11.003
 17. Van de Pol, J., Volman, M. & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in Teacher–Student Interaction: A Decade of Research. Educational Psychology Review, 22(3), 271-296. doi:10.1007/s10648-010-9127-6
 18. Van den Broek, A., De Haan, J. & Huysmans, F. (2009). Cultuur-bewonderaars en cultuurbeoefenaars: Trends in cultuurparticipatie en mediagebruik. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 19. Van Geert, P. (2006). Time, models and narratives: Towards an understanding of the dynamics of life. Culture and Psychology 12(4), 487-507.
 20. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: Development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.