Samenvatting

Risk assessment in offenders with intellectual disability: A first application of the Dutch vrag
C. Pouls, I. Jeandarme, P.Habets
A lot has been written about the prediction of recidivism within ‘mainstream’ forensic samples and there has been a general agreement concerning risk factors and valid risk assessment instruments. This interest has recently been extended to the field of offenders with intellectual disabilities (oid). In the current study, the Dutch version of the vrag was used for the first time within a Flemish sample of 60 oid. The reliability and ability of the vrag to predict violent incidents within the institution together with failure to comply with their conditions, was investigated. The reliability was good, but the vrag was unable to significantly predict this type of violence, though there was a positive trend distinguishable. The article concludes with some practical aspects in using the vrag in the Flemish part of Belgium.

Log in
Onderzoek over het inschatten van gewelddadig gedrag bij plegers met een verstandelijke beperking staat in de kinderschoenen, met name in Nederland en België. In de huidige studie van Claudia Pouls en collega’s werd de Nederlandstalige versie van de Violence Risk Appraisal Guide (vrag) voor het eerst afgenomen bij forensisch psychiatrische patiënten met een verstandelijke beperking, teneinde de betrouwbaarheid en voorspellende waarde voor intramurale agressie te exploreren.

Volgens de dsm-iv kan verstandelijke beperking gedefinieerd worden als de combinatie van een beneden gemiddeld intellectueel functioneren (iq ≤ 70) met beperkingen in het adaptief vermogen, die zich bovendien manifesteerden voor de leeftijd van achttien jaar (American Psychiatric Association (apa), 2000; International Classification of Diseases-10 (icd-10), 2010; Schalock, et al., 2010)21733. Resing en Blok (2002)30 stellen voor om personen met een iq beneden 70 verstandelijk beperkt te noemen, waardoor 2.1% van de Nederlandse bevolking beneden dit niveau zou functioneren. Gegeven dit cijfer toont beperkt prevalentie-onderzoek in Nederland een oververtegenwoordiging aan onder gedetineerden (1.5% – 28%; Kaal, 2010)18. Ook in Belgie ligt het aandeel plegers met een verstandelijke beperking (pvb’s) in forensische instellingen hoger dan binnen de algemene bevolking (4% – 40.1%; Delaunoit, 2011; Vanden Hende, Caris & De Block-Bury, 2005; Verlinden, Maes & Goethals, 2009)91536. Gelet op deze oververtegenwoordiging is het toe te juichen dat er sinds kort meer aandacht uitgaat naar…

Literatuurlijst
 1. Abderhalden, C., Needham, I., Dassen, T., Halfens, R., Haug, H. & Fischer, J. E. (2008). Structured risk assessment and violence in acute psychiatric wards: Randomised controlled trial. The British Journal of Psychiatry193(1), 44-50.
 2. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th Ed. Text Revision). Washington, DC: American Psychiatric Association.
 3. Bartosh, D. L., Garby, T., Lewis, D. & Gray, S. (2003). Diff erences in the predictive validity of actuarial risk assessments in relation to sex off ender type. International Journal of Off ender Therapy and Comparative Criminology47(4), 422-438.
 4. Berg, J. L. W. Van den & Vogel, V. de (2011). Risicotaxatie bij forensisch psychiatrische patienten met een lichte verstandelijke handicap: hoe bruikbaar zijn risicotaxatie-instrumenten? Tijdschrift voor Psychiatrie53 (2), 83-93.
 5. Boer, D. P. (2006). Sexual off ender risk assessment strategies: is there a convergence of opinion yet? Sexual Off ender Treatment1(2), 1-4.
 6. Boer, D. P., Tough, S. & Haaven, J. (2004). Assessment of risk manageability of intellectually disabled sex off enders. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities17, 275-283.
 7. Camilleri, J. A. & Quinsey, V. L. (2011). Appraising the risk of sexual and violent recidivism among intellectually disabled off enders. Psychology, Crime & Law17(1), 59-74.
 8. Chu, C. M., Thomas, S. D. M., Ogloff , J. R. P. & Daff ern, M. (2012). The short- to medium-term predictive accuracy of static and dynamic risk assessment measures in a secure forensic hospital. Assessment24(2), 153-174.
 9. Delaunoit, B. (2011). 50% de personnes handicapées mentales en défense sociale: comment construire un vrai projet thérapeutique intégré et éviter leur éternel enfermement? Lezing gepresenteerd op het symposium “La politique des oubliettes: L’internement des personnes handicapees mentales et/ou malades mentales”, Brussel.
 10. Drieschner, K. H. & Hesper, B. L. (2007). Dynamic Risk Outcome Scales. Boschoord: Trajectum Hoeve Boschoord.
 11. Gray, N. S., Fitzgerald, S., Taylor, J., MacCulloch, M. J. & Snowden, R. J. (2007). Predicting future reconviction in off enders with intellectual disabilities: The predictive effi cacy of vrag, PCL-SV, and the HCR-20. Psychological Assessment19(4), 474-479.
 12. Hare, R. D. (1991/2003). Manual for the Revised Psychopathy Checklist (2nd Ed.). Toronto, ON: Multi-Health Systems. (Oorspronkelijke editie 1991, The Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R).)
 13. Harris, A. J. R. & Tough, S. (2004). Should actuarial risk assessments be used with sex off enders who are intellectually disabled? Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities17(4), 235-241.
 14. Hart, S. D., Cox, D. N. & Hare, R. D. (1995). The Hare Psychopathy Checklist : Screening Version. Toronto, ON : Multi-Health Systems. Hastings, M. E., Krishnan, S., Tangney, J. P. & Stuewig, J. (2011). Predictive and incremental validity of the Violence Risk Appraisal Guide scores with male and female jail inmates. Psychological Assessment, 23(1), 174-183.
 15. Hende, M. Vanden, Caris, K. & Block-Bury, L. De (2005). Ontgrendeld: beschrijvend wetenschappelijk onderzoek naar geïnterneerden met een verstandelijke handicap en hun verblijf in de Vlaamse gevangenissen. Gent: Academia Press.
 16. Hildebrand, M. & Ruiter, C. de (1995/2010). Researchversie van de Hare Psychopathie Checklist : Screening Versie. In ontwikkeling. (Oorspronkelijke editie 1995, The Hare Psychopathy Checklist: Screening Version.)
 17. International Classification of Diseases-10. (2010). Internationale statistische classificatie van ziekten en met gezondheidverband houdende problemen. Houten: Bohn Stafl eu van Loghum. Jeandarme, I., Pouls, C. & Peters, M. J. V. (1998/2012). Violence Risk Appraisal Guide: richtlijnen om het risico op (seksueel) gewelddadige recidive te beoordelen. (Hasselt: Leen. Oorspronkelijke editie 1998, Violent off enders: Appraising and managing risk.)
 18.  Kaal, H. L. (2010). Beperkt en gevangen? De haalbaarheid van prevalentieonderzoek naar verstandelijke beperking in detentie (Cahier 2010-11). Den Haag: WODC.
 19. Lindsay, W. R., Elliot, S. F. & Astell, A. (2004). Predictors of sexual off ence recidivism in off enders with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities17(4), 299-305.
 20. Lindsay, W. R., Hogue, T. E., Taylor, J. L., Steptoe, L., Mooney, P. et al. (2008). Risk assessment in off enders with intellectual disability: A comparison across three levels of security. International Journal of Off ender Therapy and Comparative Criminology52(1), 90-111.
 21. Lindsay, W. R., Murphy, L., Smith, G., Murphy, D., Edwards, Z. et al. (2004). The Dynamic Risk Assessment and Management System: An assessment of immediate risk of violence for individuals with off ending and challenging behaviour. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities17, 267-274.
 22. Luteijn, F. & Barelds, D. P. H. (1983/2004). Git2. Groninger Intelligentie Test 2. Amsterdam: Harcourt Assessment. (Oorspronkelijke editie 1983, Handleiding bij de Groninger Intelligentie Test.)
 23.  McDermott, B. E., Quanbeck, C. D., Busse, D., Yastro, K. & Scott, C. L. (2008). The accuracy of risk assessment instruments in the prediction of impulsive versus predatory aggression. Behavioral Sciences and the Law26(6), 759-777.
 24. Morrissey, C., Hogue, T., Mooney, P., Allen, C., Johnston, S. & Hollin, C., et al. (2007). Predictive validity of the PCL-R in off enders with intellectual disability in a high secure hospital setting: Institutional aggression. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology18(1), 1-15.
 25. Mossman, D. (1994). Assessing predictions of violence: Being accurate about accuracy. Journal of Consulting and Clinical Psychology62(4), 783-792.
 26. Nijman, H. L. I., Muris, P., Merckelbach, H. L. G. J., Palmstierna, T., Wistedt, B. & Vos, A. M., et al. (1999). The Staff Observation Aggression Scale-Revised (SOAS-R). Aggressive Behavior25(3), 197-209.
 27. Quinsey, V. L., Book, A. & Skilling, T. A. (2004). A follow-up of deinstitutionalized men with intellectual disabilities and histories of antisocial behaviour. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities17(4), 243-253.
 28. Quinsey, V. L., Harris, G. T., Rice, M. E. & Cormier, C. A. (1998/2006). Violent Off enders: Appraising and Managing Risk. Washington, DC: American Psychological Association. (Oorspronkelijke editie 1998, Violent Off enders: Appraising and managing risk.)
 29. Raven, J. C., Court, J. H. & Raven, J. (1983). Manual for Raven’s progressive matrices and vocabulary scales. London: H. K. Lewis.
 30. Resing, W. & Blok, J. (2002). De classifi catie van intelligentiescores: voorstel voor een eenduidig systeem. De Psycholoog37(5), 244-249.
 31. Rice, M. E. & Harris, G. T. (2005). Comparing eff ect sizes in follow-up studies: ROC area, Cohen’s d, and rLaw and Human Behavior29(5), 615-620.
 32. Rice, M. E. & Harris, G. T. (1995). Violent recidivism: Assessing predictive validity. Journal of Consulting and Clinical Psychology63(5), 737-748.
 33. Schalock, R.L. et al. (2010). Intellectual disability: Defi nition, classifi cation, and systems of supports (11th Edition). Washington, DC: American Association on Intellectual & Developmental Disabilities.
 34. Sellars, C. (2002). Risk assessment in people with learning disabilities. Oxford: Blackwell Publishing. Task Force Licht Verstandelijk Beperkten (2012). Diagnostiek en risicotaxatie bij zwakbegaafde en licht verstandelijk beperkte cliënten. Utrecht: EFP.
 35. Verbrugge, H. M., Goodman-Delahunty, J. & Frize, M. C. J. (2011). Risk assessment in intellectually disabled off enders: Validation of the suggested ID supplement to the HCR-20. International Journal of Forensic Mental Health10(2), 83-91.[literature id="35"]
 36. Verlinden, S., Maes, B. & Goethals, J. (2009). Personen met een verstandelijke handicap onderhevig aan een interneringsmaatregel. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Vertommen, H., Verheul, R., Ruiter, C. de & Hildebrand, M. (1991/2002). Handleiding bij de herziene versie van Hare’s Psychpathie Checklist. Lisse: Swets Test Publishers. (Oorspronkelijke editie 1991, The Hare Psychopathy Checklist- Revised (PCL-R).) 
 37. Vitacco, M. J., Gonsalves, V., Tomony, J., Smith, B. E. R. & Lishner, D. A. (2012). Can standardized measures of risk predict inpatient violence? Combining static and dynamic variables to improve accuracy. Criminal Justice and Behavior39 (5), 589-606.
 38. Wechsler, D. (1974/1991). The Wechsler Intelligence Scale for Children – Third Edition. San Antonio, TX: The Psychological Corporation. (Oorspronkelijke editie 1974, Manual for the Wechsler Intelligence Scale for Children – Revised.) 
 39. Wechsler, D. (1955/1997). The Wechsler Adult Intelligence Scale – Third Edition. San Antonio, TX: The Psychological Corporation. (Oorspronkelijke editie 1955, The Wechsler Adult Intelligence Scale.)