Log in
Annette de Groot, emeritus-hoogleraar taalpsychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), is op een missie.
Vittorio Busato

Zij hekelt het voortschrijdende gebruik van Engels aan de Nederlandse universiteiten en vreest dat een Nederlandse student in een grotendeels of volledig Engelstalige opleiding aan het eind van de studie de eigen moedertaal niet beter maar juist slechter beheerst. ‘Omdat taalvaardigheid en denkvaardigheid nauw verweven zijn, wordt studenten en docenten door het verplichte gebruik van het Engels niet alleen de mond gesnoerd maar wordt ook hun denkvermogen beknot,’ stelt De Groot in een geëngageerde forumbijdrage. ‘Voor de betrokken studenten kunnen deze ongelukkige neveneffecten van onderwijsverengelsing evenzovele belemmeringen zijn bij de ontwikkeling van essentiële academische vaardigheden zoals redeneren, argumenteren, analyseren en kritisch denken.’

Haar stellingname is opvallend. Vanaf september gaat ‘haar’ universiteit de opleiding psychologie volledig in het Engels aanbieden – vanuit de ambitie een international classroom te creëren die studenten beter zou voorbereiden op de arbeidsmarkt en op Engelstalige masteropleidingen, aldus onderwijsdirecteur Ingmar Visser in de Volkskrant. Inmiddels zouden zich aan de UvA 1854 studenten hebben aangemeld, onder wie 594