Log in
Sacha Epskamp (31) ontdekte tijdens zijn studie psychologie aan de Universiteit van Amsterdam al snel dat hij zijn brood in de wetenschap wilde gaan verdienen. Reeds in zijn tweede studiejaar werd hij student-assistent bij Denny Borsboom, toen nog universitair hoofddocent bij de Programmagroep Psychologische Methodenleer en inmiddels hoogleraar. Epskamp ontwikkelde als student voor het programma R een eigen uitbreiding: qgraph.
Vittorio Busato

‘R is een open source statistische programmeeromgeving die veel gebruikt wordt in de methodologie en meer mogelijkheden biedt dan bijvoorbeeld het welbekende  SPSS,’ legt Epskamp uit. ‘Met dat programma kun je eenvoudig relaties tussen variabelen in grote datasets visualiseren als netwerken. Je kunt bijvoorbeeld een correlatiematrix weergeven als netwerk waarin elke variabele een knoop is en elke correlatie een verbinding tussen twee knopen. Hoe duidelijker of sterker die connectie, des te sterker het verband. Je ontdekt zo makkelijker patronen in data. Met qgraph kun je ook makkelijk factoranalyses uitvoeren en factorladingen visualiseren.’

Borsboom was erg te spreken over zijn protegé, en samen besloten ze bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een zogeheten Toptalentenbeurs aan te vragen – een persoonsgebonden beurs voor promotieonderzoek. Met succes, want op 5 april aanstaande verdedigt Epskamp zijn ouderwets omvangrijke proefschrift van maar liefst 350 pagina’s, met daarin tien artikelen en allerlei technisch-statistische hoofdstukken. ‘Mijn dissertatie bouwt in feite voort op het werk dat ik als