Lees verder
Wellicht kent u hem nog wel, de commissie-Samson. Deze comissie deed in 2012 onderzoek naar seksueel misbruik binnen de jeugdzorg. Omdat bij de commissie destijds ook mensen aanklopten die in de jeugdzorg (ook) andere vormen van geweld hadden meegemaakt, is in november 2016 de commissie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg ingesteld.
Iris Dijkstra

Deze commissie – ‘Commissie-De Winter’ – heeft als opdracht om psychische, lichamelijk en/of seksueel geweld in de jeugdzorg in kaart te brengen. Het gaat daarbij om kinderen die door de overheid na de Tweede Wereldoorlog in een pleeggezin of instelling zijn geplaatst.
‘Het onderzoek moet een licht werpen op de omvang van het geweld, de oorzaken én de gevolgen,’ vertelt Ilse Cijsouw. Ze is coördinator van het meldpunt waar slachtoffers met hun ervaringen terecht kunnen. Tot nu toe zijn er bij dit meldpunt zo’n 525 meldingen binnengekomen. En die laten een heel aangrijpend beeld zien, zegt Cijsouw. ‘Mensen bellen niet over incidenten. Het gaat over ernstig en langdurig geweld, vaak jarenlang, en vaak op meerdere vlakken.’
De commissie wil het meldpunt graag meer bekendheid geven zodat zoveel mogelijk slachtoffers hun verhaal kunnen doen en de onderzoekers zo’n compleet mogelijk beeld krijgen van het geweld dat vanaf 1945 in de jeugdzorg is voorgevallen. Slachtoffers kunnen bellen of mailen, waarna ze een vragenlijst kunnen invullen of kunnen meewerken aan een semigestructureerd interview. Ook kunnen ze rechtstreeks een vragenlijst invullen op de website. De onderzoekers hopen de resultaten van het onderzoek najaar 2018 te kunnen presenteren.
Het meldpunt is op maandag t/m donderdag van 09.30-12.30 uur te bereiken op telefoonnummer 0883717500 en of via het mailadres info@commissiegeweldjeugdzorg.nl. De digitale vragenlijsten en meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.commissiegeweldjeugdzorg.nl.