Log in
Het Amerikaanse blad Monitor on Psychology gaf in december 2016 adviezen aan sollicitanten. Bijvoorbeeld: zet voor jezelf enkele succesverhalen op papier, en leer ze uit het hoofd. Zorg dat je tijdens het sollicitatiegesprek de kans krijgt om die verhalen te vertellen. Geef op vragen antwoorden die niet langer dan een minuut duren. Stuur na afloop van het gesprek aan alle leden van de commissie een persoonlijke bedankbrief. Met andere woorden: voer een toneelstukje op.
Karel Soudijn

De Amerikaanse psycholoog Richard Nisbett benadert sollicitaties van de andere kant. Hij adviseert beoordelaars om weinig waarde toe te kennen aan het gesprek, want het is een uiterst kleine steekproef uit het gedragsrepertoire van een persoon. Verzamel liever concrete informatie over wat iemand in de loop der tijd presteerde. Denk in termen van zo groot mogelijke steekproeven, ook als u slechts één kandidaat beoordeelt.

We moeten ons bij het nemen van beslissingen tevreden stellen met onvolledige informatie. In verschillende disciplines zijn methoden ontwikkeld om informatie te vertalen in beslissingen. Al die methoden hebben duidelijke beperkingen, maar juist daarom vindt Nisbett het handig om vertrouwd te raken met inzichten die buiten ons eigen specialisme vallen. Wissel zo nu en dan van perspectief! Soms is het voor psychologen zinvol om als een econoom te kunnen denken. En ook binnen de psychologie is het verstandig om zo nu en dan een ander gezichtspunt in te nemen. De behaviorist kan bijvoorbeeld van psychoanalytici leren