Log in
Kiekeboem. Hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en geweld. Door Yael Meijer (2018). Amsterdam: Uitgeverij SWP, 141 p.
Jan Derksen

De aandacht voor de vroege ontwikkeling van het kind wordt de laatste paar jaar breed uitgerold. Preventie, eerder in ons land op sterven na dood, heeft hiermee een echte versterking gekregen. De beste interventies ter voorkoming van psychische en fysiologische aandoeningen vinden zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling van de kleine plaats. Dat begint dus in de baarmoeder. Er is de laatste twintig jaar veel nieuwe wetenschappelijke kennis beschikbaar gekomen die een onderbouwing heeft opgeleverd voor interventies die een indrukwekkend effect kunnen hebben op het voorkomen van psychische maar ook fysieke verstoringen. Een whitepaper van TNO – Investing in the first 1000 days of life for a healthy future – droeg bij aan dit preventieproces. Een preventieproject aan de Radboud Universiteit doet dit eveneens, de resultaten hiervan zijn gebundeld in het boek Preventie psychische aandoeningen. Voorkom de etikettenregen, dat recent bij BSL is uitgekomen. Het hier besproken boek Kiekeboem is onderdeel van een project Infant Mental Health in de context van Geweld in