Log in
Een gebrekkige emotieregulatie geldt als belangrijke transdiagnostische factor voor uiteenlopende vormen van psychopathologie. In haar uitstekende boek Emotieregulatie als basis van het menselijk bestaan laat psychiater en psychoanalytica Nelleke Nicolai zien hoe verschillende psychische stoornissen worden gekarakteriseerd door specifieke problemen op het gebied van emotieregulatie, die allemaal om een andere therapeutische aanpak vragen.
Annemarie Huiberts

Emotieregulatie gaat volgens Nicolai niet over het streven naar geluk, maar over het bereiken van gemoedsrust. Om gemoedsrust te ervaren, moeten mensen in contact staan met hun biologische ritme van rust en opwinding, zichzelf kunnen troosten, emoties als eigen herkennen, en in staat zijn tot mentaliseren. Onveilig gehechte mensen missen één of meer van deze vermogens, dat maakt hen kwetsbaar voor psychopathologie. Mensen met een gereserveerd-vermijdende stijl onderdrukken weer hun emoties waardoor zij een verhoogd risico op lichamelijke klachten hebben. Deze mensen voelen zich sterk en onafhankelijk en hebben niemand nodig. Ook narcisme is dus een manier om emoties te reguleren. In therapie moet de focus liggen op het leren herkennen en uiten van emoties.

Het onderscheid tussen affecten, emoties en gevoelens loopt als een rode draad door het boek heen. Affecten zijn puur lichamelijke reacties die wij delen met alle zoogdieren. Als kinderen tijdens de talloze interacties met hun verzorgers deze affecten leren herkennen en benoemen, worden het emoties.