Log in
Neurofeedback: how it all started. Martijn Arns & Barry Sterman (2019) Nijmegen: Brainclinics Insights, 240pp.
Rien Breteler

De psycholoog Joe Kamiya ontdekte in 1958 dat mensen hun EEG  doelbewust kunnen beïnvloeden. Neurofeedback: how it all started, door Martijn Arns en Barry Sterman, gaat over die tijd en de periode daarna. Bij neurofeedback zet een computer elektrische activiteit van hersengolven om in beeld en geluid. Hierdoor kunnen mensen grip krijgen op hun EEG. Arns en Sterman nemen EEG en de conditionering daarvan als uitgangspunt om de ontwikkeling van neurofeedback te beschrijven. Hun boek begint met de neurofysiologische carrière van Sterman en een geschiedenis van het EEG. Klassieke conditionering van het EEG bleek al mogelijk in de jaren dertig en veertig, operante conditionering pas eind jaren vijftig van de vorige eeuw. De boeiende beschrijving van deze ontwikkelingen geeft een indruk van de inventiviteit van de voortrekkers op deze terreinen.

De thema’s slaap en conditionering vormen een rode draad in het werk van Sterman in de jaren zestig. De discussie destijds over slaap als passief of actief proces