Log in
Onderhavig boek is een vervolg op het goed ontvangen De herschepping van de wereld van wetenschapshistoricus Floris Cohen. Daarin beschrijft hij de ontwikkeling van de wetenschap van de oudheid tot de nieuwe tijd. Dat ik als psycholoog nieuwsgierig werd naar juist Cohens nieuwe boek zit in het woordje ‘knagende’ in de titel. In de inleiding blijkt algauw dat het knagen waar dit boek over gaat, voortkomt uit de spanningsverhouding tussen christelijk geloof en wetenschap die in de nieuwe tijd steeds duidelijker voelbaar is geworden. En zodra spanningen aan de orde komen, spitst een psycholoog de oren.
Pieter J. van Strien

Nu kan het voor een psycholoog geen kwaad ook eens over de muren van het eigen vak te kijken. Mijn collega Trudy Dehue heeft dat eveneens gedaan en spreekt op de achterflap over ‘een prachtig boek, buitengewoon informatief en erudiet, mooi geschreven en ook geestig. In eloquent en vaak grappig proza neemt Cohen de lezer mee door de geschiedenis.’

Ook ik heb Het knagende geweten met grote bewondering gelezen. Met Cohen als gids ben ik dieper doorgedrongen in de denkwereld van de hoofdfiguren die in dit boek worden besproken: de klassieke natuuronderzoekers Johannes Kepler, Galileo Galilei, Blaise Pascal, Isaac Newton, Charles Darwin en Albert Einstein en eveneens, denkend over de voorwaarden en grenzen van ons kennen, de filosoof Immanuel Kant en de socioloog Max Weber. In het slothoofdstuk gaat Cohen ook kort in op recente deelnemers aan het debat. Hij geeft de standpunten glashelder weer en geeft vaak ook korte fragmenten uit ieders geschriften, in twee kolommetjes naast elkaar in