Log in
Mentale kwetsbaarheid door Parkinson. Door Ad Nouws (2019) Koog aan de Zaan: Poiesz Uitgevers, 151 p.
Karel Soudijn

Veel mensen zullen bij de naam Parkinson vooral denken aan motorische stoornissen zoals voortdurend trillende handen of een hoofd dat maar blijft schudden. Ad Nouws legt in dit boek echter het accent op mentale veranderingen, zoals grotere gevoeligheid voor spanningen, een afname in de vaardigheid om beslissingen te nemen en chronische bezorgdheid. Naar zijn mening geven medici en anderen veel te weinig aandacht aan de psychologische kant van de ziekte van Parkinson. Dit boek legt daar nu juist het accent op. Het betoog is gebaseerd op vakliteratuur, autobiografische geschriften van patiënten, en ervaringen van mensen die Nouws als psycholoog behandelde in de afgelopen twintig jaar.

Volgens hem gaan mentale veranderingen bij dit ziektebeeld vooraf aan lichamelijke verschijnselen. In de woorden van Nouws: ‘Mentale symptomen (…) sluimeren en sluipen het gedrag binnen.’ Met als gevolg dat patiënten niet meer kunnen vertrouwen op hun vaste gewoontes. De Nieuw-Zeelandse arts A.W.S. Thompson hield tussen 1973 en 1989 een (gepubliceerd) dagboek bij waarin