Log in
Door Jan Willem Veerman, Lex Hendriks, Hans van Huijgevoort, Anita Blonk en Thieu Dollevoet (2019). Oud-Turnhout / ‘s-Hertogenbosch: Gompel & Svacina, 269 p.
Karel Soudijn

Dit boek is op een intrigerende manier helder en complex. De auteurs richten zich op studenten en professionals die actief zijn op de terreinen van onderwijs en jeugdzorg. Deze groep vindt hier een goed leesbare samenvatting van de gebruikelijke opvattingen over methodologie. Het onderzoeksproces wordt beschreven in fasen: van probleemstelling tot rapportage. Niet alleen kwantitatieve benaderingen krijgen aandacht, maar ook kwalitatieve. Wie al enige tijd geleden is afgestudeerd, kan de beschrijvingen doornemen als een gemakkelijk te volgen opfriscursus. Dwars door de bekende methodologische zaken weven de auteurs echter telkens vijf B’s. Hiermee wijzen ze op de begrippen belang, bereidheid, beschikbaarheid, bekwaamheid en benutting. Juist deze begrippen maken het boek complex, want de auteurs benadrukken weliswaar dat onderzoekers dit kwintet altijd voor ogen moeten houden, maar een goed uitgewerkt recept voor het hanteren van de vijf B’s ontbreekt. Het blijft bij een reeks waarschuwingstekens, terwijl het succes van praktijkgericht onderzoek hier nu juist sterk van afhangt.

Aan het begin