Log in
Door René Ravenhorst en Cora Reijerse (2019). Zutphen, Utrecht, Ede: All About Change, Lagerweij, Paideusis, 124 p. Recensent: Karel Soudijn.
Karel Soudijn

Een raad van toezicht (RvT) vervult drie rollen ten opzichte van een raad van bestuur: werkgever, controleur en adviseur. Lidmaatschap van een RvT is slechts een bijbaantje, want de leden komen hooguit één keer per maand bij elkaar – meestal veel minder vaak. De schrijvers van dit boek veronderstellen dat het functioneren van een RvT enorm kan verbeteren als er meer gebruik wordt gemaakt van psychologische inzichten. In kort bestek vatten zij deze inzichten samen. De ondertitel – oordelen, samenwerking, betekenis – laat zien welke thema’s hierbij in het geding zijn.

Het eerste thema, oordelen, wordt besproken als een rationeel proces dat loopt van probleemformulering tot het nemen van beslissingen en de evaluatie hiervan. Dit proces is echter kwetsbaar, want het raakt gemakkelijk vertekend door menselijke tekortkomingen. Wie deelneemt aan een RvT moet zich volgens dit boek instellen op niet minder dan twintig ‘biases’, te beginnen bij het discounting effect (‘Een probleem dat zich op grote afstand bevindt, wordt als lichter ervaren