Log in
Het taartdiagram van Wampold (2001) is één van de bekendste uit de psychologie. Het laat zien dat maximaal acht procent van de behandeleffecten van psychotherapie kan worden toegeschreven aan de specifieke behandelmethode, zeventig procent aan aspecifieke effecten zoals de kwaliteit van de therapeutische relatie, en de overige 22% aan nog onbekende factoren. Deze percentages contrasteren met de klinische praktijk waar behandelaars werken met richtlijnen die specifieke evidence based interventies benadrukken ten koste van de omstandigheden waaronder deze interventies werkzaam zijn.
Annemarie Huiberts

Om wederom aandacht te vestigen op het grote belang van aspecifieke factoren in psychotherapie namen psychiater Erwin van Meekeren en psychotherapeut Jan Baars het initiatief tot een bijzonder boek: De Ziel van het Vak. Het herinnert aan de populaire serie Kijken in de Ziel van Coen Verbraak, die in 2009 van start ging met een aflevering over psychiaters.

De spreekkamer

De Ziel van het Vak opent met vier theoretische hoofdstukken. Daarna volgt de kern van het boek: 33 persoonlijke verhalen waarin hulpverleners de lezer een kijkje gunnen in hun spreekkamer. Ze behandelen uiteenlopende stoornissen, vooral persoonlijkheidsproblematiek, maar ook autisme, suicidaliteit en anorexia nervosa, met een grote variëteit aan vooral recent ontwikkelde therapievormen zoals mbt en eft. Er is een duidelijke kop – deel één gaat over het belang van de eerste indruk – en staart –, het boek besluit met een deel over het afronden van de therapie. De overige hoofdstukken staan kriskras door