Log in
Stel dat u onderzoek zou willen doen naar de effectiviteit van relatietherapie: welk criterium is dan zinvol om te gebruiken? Psychologe Marly Senden richt zich tot mensen die twijfelen over hun relatie met een partner. Ze wil die mensen helpen om een beslissing te nemen: bij elkaar blijven, of uit elkaar gaan. Beide uitkomsten ziet zij als een positief effect van haar interventies. Maar dit betekent, dat haar werk nooit kan mislukken. Of toch wel?
Karel Soudijn

Kleine onderdelen van haar interventies zijn goed te beoordelen op effectiviteit. Als twee mensen voortdurend ruzie maken en niet naar elkaar lijken te luisteren, dan heeft Senden een oefening paraat die men ook thuis kan toepassen: het tienminutengesprek. Deze oefening kost, ondanks de naam ervan, twintig minuten. Om de beurt mag elke gesprekspartner tien minuten praten over alles wat hem of haar bezighoudt. De ander moet de hele tijd zwijgend luisteren. Daarna wisselen zij van rol. Het moet in principe mogelijk zijn om vast te stellen of de ruziemakers elkaar in de dagen daarna vaker, even vaak of minder vaak in de haren zitten. Toch is frequentie niét het ultieme criterium om de effectiviteit van deze oefening vast te stellen. Ruzies hoeven namelijk niet te worden vermeden, maar het is wel handig als ze na de oefening van wat hogere kwaliteit zijn. Voor ruziën op niveau geeft de auteur daarom op p. 60-61 een lijstje met negen tamelijk