Log in
Door: Pieter J. van Strien (2020) Amsterdam: Novum, 464 p. Recensent: Karel Soudijn
Karel Soudijn

CovervanStrienIn 1985 nam Pieter van Strien deel aan een conferentie over biografie en psychologie. Sprekers met uiteenlopende achtergronden hielden zich toen bezig met de vraag of psychologen en schrijvers van biografieën iets van elkaar kunnen leren. Na 1985 bleef Van Strien nadenken en publiceren over dit thema. Nu, 92 jaar oud, sluit hij dit project af met een omvangrijke studie, verschenen onder de titel Hoog creatieven en hun vaders. In dit boek vat hij levensbeschrijvingen van meer dan dertig historische figuren samen. Daarbij let hij vooral op de rol die hun vader speelde. Van Strien onderzoekt of de ideeën van Sigmund Freud over het oedipuscomplex bruikbaar zijn om iemands ontwikkeling tot creatief genie te verklaren. Zoals al viel te verwachten, blijken die ideeën een beperkte waarde te hebben. Bij een minderheid ziet Van Strien in levensbeschrijvingen echte oedipale conflicten terug, maar vaak