Log in
Door: Wineke Smid, Wim Canton, Daan van Beek en Luk Gijs Amsterdam: Boom uitgevers, 272 p. Recensent: Karel ‘t Lam
Karel ’t Lam

Het bredere publiek objectief informeren over zedendelicten, dat is het doel van Zicht op zedendelinquenten. Daarnaast adresseren de auteurs professionals die ‘te veel varen op aannames en vooroordelen’. De auteurs zijn allen werkzaam (geweest) in de klinische praktijk of in het onderwijs in dit vakgebied.

Het boek begint met een boeiende historische schets door Wim Canton. Hij betoogt dat de culturele context bepalend is voor wat we normaal of deviant vinden beschouwd en waar wel of niet wordt gesanctioneerd. Zo werd er bijvoorbeeld vroeger meer gepubliceerd over de strafbaarheid van homoseksualiteit dan over seksueel misbruik van kinderen. Vandaag de dag worden mannen vaker dan vroeger veroordeeld voor verkrachting. Er is meer dan voorheen aandacht voor de gevolgen voor de slachtoffers. Een nieuw fenomeen is het plegen van seksuele delicten via internet.

Luk Gijs geeft een overzicht van de prevalentie van seksueel delinquent gedrag. Slechts een gering deel hiervan (in Nederland tussen tien en twintig procent) wordt bij de politie gemeld.