Log in
door Mattias Desmet (2022) Gent: Uitgeverij Pelckmans, 288 p.
, Vittorio Busato

Mattias Desmet, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit Gent en praktizerend psychoanalytisch psychotherapeut, wilde al langer een boek schrijven over massavorming en psychologische wortels van totalitarisme zoals toegenomen angst, eenzaamheid, psychisch onbehagen en gebrek aan zingeving onder de bevolking. Geïnspireerd door filosofe Hannah Arendt ziet Desmet de door haar voorspelde nieuwe soort totalitarisme na de val van het nazisme en stalinisme – ‘een totalitarisme dat niet meer zou worden geleid door ‘sappige bendeleiders’ als Joseph Stalin of Adolf Hitler, maar wel door droge bureaucraten en technocraten’ – de laatste jaren steeds meer bewaarheid worden.

De coronocrisis vormde voor Desmet aanleiding vaart te maken met