Log in
De Vlaamse promovendus Kasper Bormans (KU Leuven) heeft een app ontwikkeld die mensen met dementie kan helpen de communicatie met vrienden en familieleden in stand te houden en zelfs te verbeteren. Dat gebeurt door een zogenoemd ‘geheugenpaleis’ op te bouwen. Met deze techniek worden voorwerpen, woorden of personen in het geheugen verankerd door ze te koppelen aan objecten in een virtuele ruimte – de ‘loci-methode’ in vaktaal.
Jeroen van Goor

De app MemoryHome laat iemand met dementie samen met een familielid of hulpverlener een wandeling maken op de iPad. Tijdens de tocht door een virtueel huis staan ze stil bij objecten die doen herinneren aan dierbaren: een tafel die het beeld oproept van de broer die timmerman was, een kledingkast die doet denken aan een tante die graag opvallende jurken droeg. Vergelijk het met hoe souvenirs herinneringen oproepen aan aangename plekken die we bezocht hebben. Bij elk object wordt stilgestaan en de demente neemt een zin op die de link tussen het object en de persoon verduidelijkt en versterkt.

De app van Bormans richt zich niet op het herstellen van geheugenverlies, maar kan wel bijdragen aan het verminderen van communicatieverlies. Dat is nuttig, aangezien het erg moeilijk kan zijn een positief en creatief gesprek te voeren met iemand die aan dementie lijdt. De app biedt een korte activiteit en bouwt als het ware een databank op voor positieve herinneringen die