Samenvatting

David Rosenhan, the Pseudo-Investigator

W. van der Does

Few studies in psychiatry have had such profound and long-lasting influence as David Rosenhan’s (1973) pseudo-patient study. Its purpose was to show how easy it was for healthy volunteers to get admitted to a psychiatric hospital (by feigning one symptom) and how difficult it was to get discharged. At the time, opinions differed on how well this had been demonstrated, but the article became very influential and helped pave the way for a revision of the psychiatric diagnostic manual. Rosenhan (1973) is still discussed in virtually every psychiatry and abnormal psychology textbook, although this is mostly limited to an uncritical representation of its conclusions. Recent revelations shed a new light on this study and it is argued here that the article should be qualified as fraudulent and retracted.


557 Weergaven
8 Downloads
Log in
Weinig psychologische studies zijn zo invloedrijk geweest als het Being Sane-experiment van David Rosenhan uit 1973. Het bleek voor gezonde proefpersonen verrassend eenvoudig om opgenomen te worden in een psychiatrisch ziekenhuis, en verrassend moeilijk om er weer uit te komen. Recent onderzoek heeft nieuw licht geworpen op deze studie, schrijft Willem van der Does. ‘Volgend jaar is het een halve eeuw geleden dat ‘Being Sane’ werd gepubliceerd...’

Een van de befaamdste studies in de geschiedenis van de psychiatrie werd niet gedaan door een psychiater of een klinisch psycholoog, maar door een sociaal psycholoog – een relatieve buitenstaander dus. De studie staat bekend als het ‘Rosenhan-experiment’, naar de enige auteur van het artikel dat in 1973 gepubliceerd werd in Science (Rosenhan, 1973).

Het tijdschrift Science is, met Nature, het hoogst aangeschreven wetenschappelijk tijdschrift. De lat om daarin te publiceren ligt hoog. Het onderzoek moet niet alleen van topkwaliteit zijn, maar ook een wetenschappelijke doorbraak betekenen.

Doorbraak is in dit geval een understatement. Dit artikel sloeg in als een bom, Rosenhan was in één klap beroemd. Een paar weken na verschijnen van het artikel kwam het bestuur van de American Psychiatric Association in een spoedvergadering bijeen (Cahalan, 2019; p. 128). Rosenhan (1973) heeft eraan bijgedragen dat het psychiatrisch classificatiesysteem dsm-iii (1980)

Literatuurlijst

 1. Cahalan, S. (2017). In search ofInsane Places. The Lancet Psychiatry 4, 5, e9.
 2. Cahalan, S. (2019). The Great Pretender. New York: Grand Central Publishing.
 3. Goffman, E. (1961). Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Anchor Books.
 4. Griggs, R.A., Blyler, J., Jackson, S.L. (2020). New Revelations about Rosenhan’s Pseudopatient Study: Scientific Integrity in Remission. Scholarship of Teaching and Learning in Psychology, 1-8.
 5. Lando, H.A. (1976). On Being Sane in Insane Places: a supplemental report. Professional Psychology, 47-51.
 6. Lando, H.A. (2022, april). Persoonlijk bericht (email).
 7. Linszen, M.M.J., de Boer, J.N., Schutte, M.J.L.et al.(2022). Occurrence and phenomenology of hallucinations in the general population: A large online survey. Schizophrenia 8,41. https://doi.org/10.1038/s41537-022-00229-9
 8. Millon, Th. (1975). Reflections on Rosenhan’s “On Being Sane in Insane Places”. Journal of Abnormal Psychology, 84: 456-461.
 9. Nolen-Hoeksema, S. (2016). Abnormal Psychology. McGraw Hill.
 10. Rosenhan, D.L. (1973). On Being Sane in Insane Places. Science, 179: 250-258.
 11. Sasz, Th.S. (1960). The myth of mental illness. American Psychologist, 15, 113–118. https://doi.org/10.1037/h0046535
 12. Seligman, M.E.P. (2003). Preface. Ongepubliceerd manuscript.
 13. Seligman, M.E.P. (2022, maart). Persoonlijk bericht (email).
 14. Shipko, S. (1982). A Correct Diagnosis of a Pseudopatient in an Inpatient Setting. Professional Psychology, 13(3), 329. https://doi.org/10.1037/h0078003
 15. Slater, L. (2004). Opening Skinner’s Box. Chapter 3, On Being Sane in Insane Places. New York: Norton.
 16. Spitzer, R.L. (1975). On Pseudoscience in Science, Logic in Remission, and Psychiatric Diagnosis. Journal of Abnormal Psychology, 84: 442-452.