1925 Weergaven
9 Downloads
Log in
Mensen hebben een fundamentele behoefte aan sociale verbondenheid. Als deze behoefte niet wordt vervuld, kan dit ernstige implicaties hebben voor het psychologisch welbevinden. Arjan Bos laat zien dat (een gebrek aan) sociale verbondenheid gerelateerd is aan psychopathologie. Hierbij komen thema’s als stigmatisering, eenzaamheid en zelfwaardering aan de orde. Bos staat niet alleen stil bij actuele theoretische inzichten vanuit de sociale en de klinische psychologie, maar ook bij het belang van op theorie en empirie gebaseerde interventies.

Psychische aandoeningen komen frequent voor. Uit het landelijke bevolkingsonderzoek NEMESIS-2 blijkt dat vier op de tien Nederlanders in hun leven te maken krijgen met één of meer psychische aandoeningen. Van alle deelnemers aan het onderzoek had 22,9% één AS-1 aandoening gedurende het leven, 9,7% twee AS-1 aandoeningen en 10,1% drie of meer AS-1 aandoeningen (De Graaf, ten Have & Dorselaer, 2014). De psychische aandoeningen die gedurende het leven het meest voorkomen zijn stemmingsstoornissen (20,2%), angststoornissen (19,%), middelenstoornissen (19,%), en aandachtstekort- en gedragsstoornissen (9,2%). Hierbij moet opgemerkt worden dat persoonlijkheidsstoornissen niet in het NEMESIS-2-onderzoek werden meegenomen, met uitzondering van de antisociale persoonlijkheidsstoornis (3%; De Graaf et al., 2014). Vrouwen blijken vaker een stemmingsstoornis of een angststoornis te hebben dan mannen. Mannen rapporteren vaker een middelenstoornis of ADHD in de volwassenheid dan vrouwen (De Graaf et al., 2014). Werklozen en arbeidsongeschikten hebben een drieënhalf keer zo grote kans op een psychische AS-1-aandoening als mensen die betaald werk hebben. Alleenstaanden hebben een tweeënhalf keer zo grote kans

Dit artikel is een bewerkte versie van Arjan Bos zijn inaugurele rede die hij op vrijdag 12 oktober 2018 uitsprak bij de aanvaarding van zijn ambt.

Literatuurlijst

 1. Allport, A. (1985). The historical background of social psychology. In G. Lindzey & E. Aronson (Eds.), Handbook of Social Psychology (Vol. 1, pp. 1-46). New York: Random House.
 2. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
 3. Baccus, J.R., Baldwin, M.W., & Packer, D. J. (2004). Increasing implicit self-esteem through classical conditioning. Psychological Science, 15 , 498-502.
 4. Bartholomew-Eldredge, L. K., Markham, C. M., Ruiter, R. A., Fernandez, M.E., Kok, G., & Parcel, G. S. (2016).½Planning health promotion programs: an intervention mapping approach. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
 5. Batstra, L. (2012). Hoe voorkom je ADHD?: door de diagnose niet te stellen. Amsterdam: Nieuwezijds.
 6. Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497-529.
 7. Bos, A.E.R., Huijding, J., Muris, P., Vogel, L.R.R. & Biesheuvel, J. (2010). Global, Contingent and Implicit Self-Esteem and Psychopathological Symptoms in Adolescents. Personality and Individual Differences, 48, 311-316.
 8. Bos, A.E.R., Kanner, D., Muris, P., Janssen, B., & Mayer, B. (2009). Mental illness stigma and disclosure: Consequences of coming out of the closet. Issues in Mental Health Nursing, 30, 509-513.
 9. Bos, A.E.R., Muris, P, & Huijding, J. (2011). Preventie van psychopathologie bij kinderen en adolescenten: Het belang van zelfwaarderingsinterventies. Psychologie & Gezondheid, 39,232-240.
 10. Bos, A.E.R., Pryor, J.B., Reeder, G.D. & Stutterheim, S.E. (2013). Stigma: Advances in theory and research. Basic and Applied Social Psychology, 35, 1-9.
 11. Cacioppo, S., Balogh, S., & Cacioppo, J. T. (2015). Implicit attention to negative social, in contrast to nonsocial, words in the Stroop task di´ ers between individuals high and low in loneliness: Evidence from event-related brain microstates.
 12. Cortex, 70, 213-233. Cacioppo, S., Grippo, A. J., London, S., Goossens, L., & Cacioppo, J. T. (2015). Loneliness: Clinical import and interventions. Perspectives on Psychological Science, 10, 238-249.
 13. Cacioppo, J. T., Hawkley, L. C., Ernst, J. M., Burleson, M., Berntson, G. G., Nouriani, B., & Spiegel, D. (2006). Loneliness within a nomological net: An evolutionary perspective. Journal of Research in Personality, 40, 1054-1085.
 14. Cacioppo, J. T., Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C., & Thisted, R. A. (2006). Loneliness as a specifi c risk factor for depressive symptoms: cross-sectional and longitudinal analyses. Psychology and Aging, 21, 140-151.
 15. Corrigan, P. W., & Fong, M. W. (2014). Competing perspectives on erasing the stigma of illness: What says the dodo bird?. Social Science & Medicine, 103, 110-117.
 16. Corrigan, P. W., Larson, J. E., Michaels, P. J., Buchholz, B. A., Del Rossi, R., Fontecchio, M. J., … & Rüsch, N. (2015). Diminishing the self-stigma of mental illness by coming out proud. Psychiatry Research, 229, 148-154.
 17. Corrigan, P., Michaels, P. J., & Morris, S. (2015). Do the effects of antistigma programs persist over time? Findings from a meta-analysis. Psychiatric Services, 66, 543-546.
 18. Corrigan, P. W., Morris, S. B., Michaels, P. J., Rafacz, J. D., & Rüsch, N. (2012). Challenging the public stigma of mental illness: a meta-analysis of outcome studies. Psychiatric services, 63, 963-973.
 19. Corrigan, P. W., & Penn, D. L. (1999). Lessons from social psychology on discrediting psychiatric stigma. American Psychologist, 54, 765-776.
 20. Crocker, J., & Luhtanen, R. K. (2003). Level of self-esteem and contingencies of self-worth: unique e´ ects on academic, social, and financial problems in college students. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 701–712.
 21. Crocker, J., Niiya, Y., & Mischkowski, D. (2008). Why does writing about important values reduce defensiveness? Self-affirmation and the role of positive other-directed feelings. Psychological Science, 19, 740-747.
 22. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The ‘‘what’’ and ‘‘why’’ of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.
 23. Dehue, T. (2014). Betere mensen. Over gezondheid als keuze en koopwaar. Amsterdam: Uitgeverij Augustus.
 24. De Graaf, R., Ten Have, M., & Van Dorsselaer, S. (2014). De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking: NEMESIS-2. In C. van der Feltz-Cornelis & N. Mulder (Red), Handboek sociale psychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom.
 25. De Jong Gierveld, J., Van Tilburg, T., & Dykstra, P. (2016). Loneliness and social isolation. In A. Vangelisti & D. Perlman (Eds), The Cambridge Handbook of Personal Relationships (2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press.
 26. Delespaul, P., Keet, R., & Van der Feltz-Cornelis, C. (2014). Inrichting van de sociale psychiatrie in de moderne tijd. In C. van der Feltz-Cornelis & N. Mulder (Red), Handboek sociale psychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom.
 27. Denissen, J. J., Penke, L., Schmitt, D. P., & Van Aken, M. A. (2008). Self-esteem reactions to social interactions: evidence for sociometer mechanisms across days, people, and nations. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 181-196.
 28. Dijker, A. J., & Koomen, W. (2003). Extending Weiner’s attribution-emotion model of stigmatization of ill persons. Basic and Applied Social Psychology, 25, 51–68.
 29. Donnellan, M.B., Tresniewski, K.H., Robins, R.W., Moffitt, T.E., & Caspi, A. (2005). Low self-esteem is related to aggression, antisocial behaviour, and delinquency. Psychological Science, 16, 328-335.
 30. Dovidio, J. F., Major, B., & Crocker, J. (2000). Stigma: Introduction and overview. In T. F. Heatherton, R. E. Kleck, M. R. Hebl, & J. G. Hull (Eds.), The social psychology of stigma (pp. 1–28). New York, NY: Guilford.
 31. Dijksterhuis, A. (2004). I like myself but I don’t know why: enhancing implicit self-esteem by subliminal evaluative conditioning. Journal of personality and social psychology, 86, 345-355.
 32. Ebesutani, C., Fierstein, M., Viana, A.G., Trent, L., Young, J., & Sprung, M. (2015). The role of loneliness in the relationship between anxiety and depression in clinical and school-based youth. Psychology in the Schools, 52, 223–233.
 33. Feldman, D. B., & Crandall, C. S. (2007). Dimensions of mental illness stigma: What about mental illness causes social rejection? Journal of Social and Clinical Psychology, 26, 137–154.
 34. Franken, I., Muris, P., & Denys, D. (2015). Inleiding. In I. Franken, P. Muris & D. Denys, Psychopathologie: Oorzaken, diagnostiek en behandeling. Utrecht: De Tijdstroom.
 35. Griffiths, K. M., Carron-Arthur, B., Parsons, A., & Reid, R. (2014). Effectiveness of programs for reducing the stigma associated with mental disorders. A meta-analysis of randomized controlled trials. World Psychiatry, 13, 161-175.
 36. Haney, P., & Durlak, J.A. (1998). Changing self-esteem in children and adolescents: A meta-analytic review. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 423-433.
 37. Harter, S. (1993). Causes and consequences of low self-esteem in children and adolescents. In R. F. Baumeister (Ed.), Self-esteem: The puzzle of low self-regard (pp. 87-116). New York: Plenum.
 38. Hatzenbuehler, M. L., Keyes, K. M., & Hasin, D. S. (2009). State-level policies and psychiatric morbidity in lesbian, gay, and bisexual populations. American Journal of Public Health, 99, 2275–2281.
 39. Hebl, M. R., Tickle, J., & Heatherton, T. F. (2000). Awkward moments in interactions between nonstigmatized and stigmatized individuals. In T. F. Heatherton, R. E. Kleck, M. R. Hebl, & J. G. Hull (Eds.), The social psychology of stigma (pp. 275–306). New York, NY: Guilford.
 40. Herek, G. M., S. Saha, and J. Burack. 2013. Stigma and psychological distress in people with HIV/AIDS. Basic and Applied Social Psychology ,35, 41–54.
 41. Heinrich, L. M., & Gullone, E. (2006). The clinical signifi cance of loneliness: A literature review. Clinical Psychology Review, 26, 695-718.
 42. Huijding, J., Bos, A. E. R., & Muris, P. (2011). Enhancing implicit self-esteem in children: Can a smile make you feel worthwhile? Netherlands Journal of Psychology, 65, 11-25.
 43. Kernis, M.H. (2002). Self-esteem as a multifaceted construct. In T.M. Brinthaupt & R. P. Lipka (Eds), Understanding early adolescent self and identity. Applications and interventions (pp. 57-90). Albany, NY: State University of New York Press.
 44. Korrelboom, K. (2011). COMET voor negatief zelfbeeld. Houten: Bohn Stafl eu van Loghum.
 45. Korrelboom, K (2018). Transdiagnostische behandeling. In E. Simon, E. de Hullu, G. Smeets & H.T. van der Molen, Klinische psychologie: Diagnostiek en therapie. Groningen: Uitgeverij Noordhof.
 46. Korrelboom, K., Maarsingh, M., & Huijbrechts, I. (2012). Competitive memory training (COMET) for treating low self-esteem in patients with depressive disorders: A randomized clinical trial. Depression and Anxiety, 29, 102-110.
 47. Lim, M.H., Rodebaugh, T.L., Zyphur, M.L., & Gleeson, J.F. (2016). Loneliness over time: the crucial role of social anxiety. Journal of Abnormal Psychology, 125, 620–630.
 48. Leary, M.R., & Baumeister, R.F. (2000). The nature and function of self-esteem: Sociometer Theory. In M.P. Zanna (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology, Vol.32 (pp. 1-62). San Diego, CA: Academic Press.
 49. Mak, W. W., Mo, P. K., Ma, G. Y., & Lam, M. Y. (2017). Meta-analysis and systematic review of studies on the effectiveness of HIV stigma reduction programs. Social Science & Medicine, 188, 30-40.
 50. Mann, M., Hosman, C.M.H., Schaalma, H.P., & De Vries, N.K. (2004). Self-esteem in an broad-spectrum approach for mental health promotion. Health Education research, 19, 357-372.
 51. Masi, C. M., Chen, H. Y., Hawkley, L. C., & Cacioppo, J. T. (2011). A meta-analysis of interventions to reduce loneliness. Personality and Social Psychology Review, 15, 219-266.
 52. Meyer I.H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129, 674–697.
 53. Michie, S., Richardson, M., Johnston, M., Abraham, C., Francis, J., Hardeman, W., … Wood, C. E. (2013). The behavior change technique taxonomy (v1) of 93 hierarchically clustered techniques: building an international consensus for the reporting of behavior change interventions. Annals of Behavioral Medicine, 46, 81-95.
 54. Mittal, D., Sullivan, G., Chekuri, L., Allee, E., & Corrigan, P. W. (2012). Empirical studies of self-stigma reduction strategies: a critical review of the literature. Psychiatric Services, 63, 974-981.
 55. Morgan, A. J., Reavley, N. J., Ross, A., San Too, L., & Jorm, A. F. (2018). Interventions to reduce stigma towards people with severe mental illness: Systematic review and meta-analysis. Journal of Psychiatric Research, 103, 120-133.
 56. Mulfinger, N., Müller, S., Böge, I., Sakar, V., Corrigan, P. W., Evans-Lacko, S., … & Ruckes, C. (2018). Honest, Open, Proud for adolescents with mental illness: pilot randomized controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 59, 684-691.
 57. Newall, N. E., Chipperfield, J. G., & Bailis, D. S. (2014). Predicting stability and change in loneliness in later life. Journal of Social and Personal Relationships, 31, 335-351.
 58. Niiya, Y., Crocker, J., & Bartmess, E. N. (2004). From Vulnerability to Resilience. Learning Orientations Bu´ er Contingent Self-Esteem From Failure. Psychological Science, 15, 801-805.
 59. Oexle, N., Müller, M., Kawohl, W., Xu, Z., Viering, S., Wyss, C., … & Rüsch, N. (2018). Self-stigma as a barrier to recovery: a longitudinal study. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 268, 209–212.
 60. O’Mara, A.J., Marsh, H.W., Craven, R.G., & Debus, R.L. (2006). Do self-concept interventions make a difference? A synergistic blend of construct validation and meta-analysis. Educational Psychologist, 41, 181-206.
 61. Parker, R., & Aggleton, P. (2003). HIV and AIDS-related stigma and discrimination: A conceptual framework and implications for action. Social Science and Medicine, 57, 15–24.
 62. Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal of personality and social psychology, 90, 751-783.
 63. Phelan, J. C., Link, B. G., & Dovidio, J. F. (2008). Stigma and prejudice: One animal or two? Social Science and Medicine, 67, 358–367.
 64. Pryor, J. B., & Reeder, G. D. (2011). HIV-related stigma. In J. C. Hall, B. J. Hall & C. J. Cockerell (Eds.), HIV/AIDS in the Post-HAART Era: manifestations, treatment, and Epidemiology (pp. 790–806).
 65. Shelton, CT: PMPH-USA. Pryor, J. B., Reeder, G. D., & Monroe, A. E. (2012). The infection of bad company: Stigma by association. Journal of Personality and Social Psychology, 102, 224–241.
 66. Pryor, J. B., Reeder, G. D., Yeadon, C., & Hesson-McInnis, M. (2004). A dual-process model of reactions to perceived stigma. Journal of Personality and Social Psychology, 87, 436–452.
 67. Robins, R. W., & Trzesniewski, K. H. (2005). Self-esteem development across the lifespan. Current directions in psychological science, 14, 158-162.
 68. Robins, R. W., Trzesniewski, K. H., Tracy, J. L., Gosling, S. D., & Potter, J. (2002). Global self-esteem across the life span. Psychology and aging, 17, 423-434.
 69. Russell, D., Peplau, L. A., & Cutrona, C. E. (1980). The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminant validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 472-480.
 70. Savikko, N., Routasalo, P., Tilvis, R. S., Strandberg, T. E., & Pitkälä, K. H. (2005). Predictors and subjective causes of loneliness in an aged population. Archives of Gerontology and Geriatrics, 41, 223-233.
 71. Schoenmakers, E., Fokkema, T., & Van Tilburg, T. (2014). Eenzaamheid is moeilijk op te lossen en treft niet alleen ouderen. DEMOS, 30, 5-7.
 72. Sheldon, K. M., & Gunz, A. (2009). Psychological needs as basic motives, not just experiential requirements. Journal of Personality, 77, 1467-1492.
 73. Sowislo, J. F., & Orth, U. (2013). Does low self-esteem predict depression and anxiety? A meta-analysis of longitudinal studies. Psychological Bulletin, 139, 213-240.
 74. Sweeney, S. M., & Vanable, P. A. (2016). The association of HIV-related stigma to HIV medication adherence: a systematic review and synthesis of the literature. AIDS and Behavior, 20, 29-50.
 75. Tresniewski, K.H., Donnelan, M.B., & Robins, R.W. (2013). Development of self-esteem. In V. Zeigler-Hill, Self-esteem. New York: Psychology Press.
 76. Van Alphen, L. M., Dijker, A. J. M., Bos, A. E. R., Van den Borne, B. & Curfs, L. M. G. (2012). The infl uence of group size and stigma severity on social acceptance: The case of people with intellectual disability moving into neighborhoods. Journal of Community & Applied Social Psychology, 22, 38–50.
 77. Van Amelsvoort, T.A.M.J., Klaassen, M.C., & Van den Heuvel, O.A. (2018). Transdiagnostische psychiatrie: concept in ontwikkeling. Tijdschrift voor Psychiatrie, 60, 194-198.
 78. Van der Molen, H.T. & Perreijn, S. (2015). Over klinische psychologie en ‘abnormaal’ gedrag. In H.T. van der Molen, E. Simon & J. van Lankveld (Eds), Klinische psychologie: theorieën en psychopathologie. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 79. Van der Ploeg, J. (2018). Eenzaamheid bij jeugdigen. Houten: Bohn Stafleu van Loghem.
 80. Van der Sanden, R.L.M., Bos, A.E.R., Stutterheim, S.E., Pryor, J.B., & Kok, G. (2013). Experiences of stigma by association among family members of people with mental illness. Rehabilitation Psychology, 58, 73-80.
 81. Van der Sanden, R.L.M., Pryor, J.B., Stutterheim, S.E., Kok, G., & Bos, A.E.R. (2016). Stigma by Association and Family Burden among Family Members of People with Mental Illness: The Mediating Role of Coping. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 51, 1233-1245.
 82. Van Os, J., Linscott, R. J., Myin-Germeys, I., Delespaul, P., & Krabbendam, L. (2009). A systematic review and meta-analysis of the psychosis continuum: evidence for a psychosis proneness–persistence–impairment model of psychotic disorder. Psychological Medicine, 39, 179-195.
 83. Van Tilburg, T., & De Jong Gierveld, J. (2007). Zicht op eenzaamheid: Achtergronden, oorzaken en aanpak. Assen: Van Gorcum.
 84. Vonk, R. (2017). Sociale psychologie (vierde herziene druk). Amsterdam: Boom.
 85. Watson, A. C., Corrigan, P., Larson, J. E., & Sells, M. (2007). Self-stigma in people with mental illness. Schizophrenia Bulletin, 33, 1312-1318.
 86. Yanos, P. T., Lucksted, A., Drapalski, A. L., Roe, D., & Lysaker, P. (2015). Interventions targeting mental health self-stigma: A review and comparison. Psychiatric Rehabilitation Journal, 38, 171-1789.
 87. Zeigler-Hill, V. (2011). The connections between self-esteem and psychopathology. Journal of Contempory Psychotherapy, 41, 157-164.
 88. Zeigler-Hill, V. (2013). Self-esteem. New York: Psychology Press.