Samenvatting

WORKING TOWARDS A BETTER FUTURE T. Q. DE BRUIJN, R. VERHEUL & E. BOS

Psychological problems are common amongst youth who experience problems in multiple area’s of life. Connection to community and social networks is essential in order to treat and resolve mental illness. As it o¥ ers youths the chance to experience positivity and success, improve their self image and regain perspective. To stimulate the development of this target group, youth welfare and youth mentalhealthcare sectors need each other. In cooperation lies the chance of creating better opportunities for a large group of adolescents. The EventHandsprogram, operational in Amsterdam since 2010, o¥ ers youths who experience di¼ culties in school, work or at home, the opportunity to get their lives back on track. They gain work experience within the cultural sector under professional supervision. The approach links up with the branch of positive psychology and aims to: empower and facilitate personal growth, prepare for education, labor and social participation. Initial results are promising.


863 Weergaven
2 Downloads
Log in
Sinds 2010 kunnen kwetsbare jongeren in Amsterdam deelnemen aan EventHands. Ze helpen bij het opzetten en uitvoeren van culturele evenementen, en bouwen zo aan een toekomst voor zichzelf. De eerste verkennende resultaten zijn veel belovend, stellen de auteurs Tamara de Bruijn, Rosa Verheul en Eltje Bos. ‘Het gaat niet alleen om het leren van ‘vakspecifieke’ vaardigheden, maar ook om zaken op het vlak van persoonlijke ontwikkeling.’  Stralend keert Dennis (23 jaar) terug naar de woongroep na een dag werken op Mysteryland. Mede dankzij hem hebben duizenden mensen een onvergetelijke dag gehad. Ja, het was aanpoten, vertelt hij zijn begeleiders. Maar het liep allemaal prima, en hij kreeg zelfs een compliment van de organisatie. Wat een gevoel! Terwijl hij vroeger niet wist hoe hij zijn dagen in kon vullen, werkt hij nu op een groot festival! Het doet zijn zelfvertrouwen goed.

Dennis neemt deel aan EventHands. De aanpak is in 2010 ontwikkeld en bedoeld voor kwetsbare jongeren in Amsterdam tussen 16 en 27 jaar. Jongeren met een zorgachtergrond, zonder startkwalificatie en/of met een verhoogd risico voor sociale uitsluiting, krijgen een jaar lang de mogelijkheid werkervaring op te doen binnen de culturele sector. Zo bouwen ze het Bevrijdingsfestival in Zwolle op, begeleiden ze het publiek op theaterfestival Vis a Vis en scannen ze toegangskaarten op het Encore Festival. De aanpak bestaat uit een groepsdynamisch en een individueel deel. De deelnemers komen wekelijks bij elkaar voor vergaderingen en het organiseren van groepsactiviteiten. In het najaar krijgen ze trainingen en workshops van professionals uit de festivalbranche. Parallel hieraan doorlopen ze een individueel begeleidingsprogramma waarbij iedere deelnemer met een coach aan eigen specifieke leerdoelen werkt. Als afsluiting brengen ze het geleerde in de praktijk. Ze organiseren een eigen evenement en oriënteren zich op een (vervolg)opleiding en/of de arbeidsmarkt.

De doelstelling van de aanpak is

Literatuurlijst

 1. Abdallah, S., Kooijmans, M. & Sonneveld, J. (2016). Talentgericht werken met kwetsbare jongeren: ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk. Stichting HvA te Amsterdam/ Stichting Avans te Tilburg. Uitgeverij Coutinho, Bussum.
 2. Bakker, K & Oenen, van, S. (2007). Vernieuwing van de pedagogische infrastructuur; Nieuwe kansen voor samenhang in onderwijs, opvang en opvoeding. JeugdenCo, Kennis 1, 2029. andura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44, 11751184.
 3. Bos, E. (2015). Impact Positieve ervaringen, kunst en cultuur. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Movisie, Utrecht
 4. Braet, C. & Prins, P. (2008). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie. Bohn Stafl eu van Loghum, Houten.
 5. Delfos, M. (2009). Het virtuele milieu. Reader over de Virtuele ontwikkeling van de jeugd. Copyright: M.F. Delfos, PICOWO, www.mdelfos.nl.
 6. Dijk, A. van & Noorda, J. (2015). Evaluatie EventHands; Meedoen aan culturele evenementen helpt jongeren vooruit. Onderzoeksbureau Noorda en Co, Amsterdam, evaluatie in opdracht van BChallenged.
 7. Fredrickson, B.L. (1998). What good are positive emotions? Review of General Psychology, 2, 300319.
 8. Fredrickson, B.L., Cohn, M.A., Coffey, K.A., Pek, J. & Finkel, S.M. (2008). Open hearts build lives: Positive emotions, induced through lovingkindness meditation, build consequential personal resources. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 10451062.
 9. Haveman, W. (2014). EventHands: van zorgvraag tot zelfregie. Stichting BChallenged, Amsterdam 2014. Hoorik, I. van (2011). De kracht van succeservaringen in het jongerenwerk. Talentontwikkeling stimuleert participatie en zelfvertrouwen. Jeugd en Co, 5(4), 4048.
 10. Keijsers, G.P.J. Minnen, A. van & Hoogduin, C.A.L. (2004). Protocollaire behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg II. Houten: Bohn Stafl eu van Loghum.
 11. Kinable, H. (2006). Dossier Werken met peers. VAD, Vereniging voor Alcoholen andere Drugproblemen vzw. Frieda Matthys, Brussel.
 12. Kooijmans, M. (2009). Battle zonder knokken. Talentcoaching van risicojongeren. Amsterdam: SWP.
 13. Lieshout, B.E.M. van (2009).¯Pedagogische adviezen voor speciale kinderen: Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten. Houten: Bohn Stafl eu van Loghum.
 14. Orem, S.L., Binkert, J. & Clancy, A.L. (2007). Appreciative Coaching. A Positive process for change. San Fransisco: Jossey Bass. Reeve, J. (2009). Understanding motivation and emotion (5th Edition). Hoboken, NJ:Wiley.
 15. Scherder, E. (2015). Actieve en passieve kunstbeoefening goed voor de hersenen. Boekman, 104, 48.
 16. Slot, W. & Aken, M. van (2010). Psychologie van de adolescentie.
 17. Veerbeek, M., Knispel, A. & Nuijen, J. (2012). GGZ in Tabellen. TrimbosInstituut, Utrecht.
 18. Verhulst, F.C., Koot, J.M., Akkerhuis, G.W. & Veerman, J.W. (1990). Praktische handleiding voor de CBH (Child Behavior Checklist). Assen: Van Gorcum & Comp B.V.