Log in
In Nederland krijgen veel patiënten van huisartsen de diagnose SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Het lijden van deze patiënten is echt, maar de huisarts en/of medisch specialist kunnen/kan geen lichamelijke oorzaak vinden. ‘Een aanzienlijk deel van deze patiënten staat weinig open voor de reële mogelijkheid dat hun lijden mede een psychische en gedragsmatige oorzaak kent,’ betoogt Godfried Westen.
Godfried Westen

Onlangs las ik in een landelijk dagblad over een patiënte die door een psycholoog werd behandeld voor een psychische aandoening. Maar ze had geen vertrouwen in de behandeling. Ze wilde een pil. Dit is een anekdotische illustratie van het geloof in pillen ten koste van het geloof in psychologische interventies. We weten dat problematische overtuigingen en aannames hierbij een rol spelen, zoals dat het tastbare en het lichamelijke belangrijker is voor onze gezondheid dan het ongrijpbare psychische. Wat weten we nog meer?

Allereerst boezemen gemiddeld genomen de arts en de medisch specialist meer vertrouwen in dan de psycholoog. Enerzijds is in onze cultuur de gang naar de huisarts geaccepteerder en wordt deze als minder problematisch beleefd dan de gang naar de psycholoog. Anderzijds wordt aan huisarts en medisch specialist (waaronder de psychiater) over het geheel genomen een hogere maatschappelijke status en meer aanzien toegekend dan aan de psycholoog. Een interessante vraag in dit verband is of dat hogere vertrouwen (