Log in
Veel studenten psychologie zijn tegenwoordig heel bewust bezig met het opbouwen van een mooi cv, zegt covergirl Else Treffers in een prikkelende aflevering van de rubriek Junior. Op haar eigen cv staan inmiddels een aantal opmerkelijke palmares. Zo is Treffers onlangs gekozen in de nieuwe ledenraad van het NIP. Als NIP-lid vind ik dat ze daar een uitstekende motivatie voor heeft: circa een kwart van de leden van deze beroepsvereniging bestaat immers uit studenten, die moeten goed gehoord en vertegenwoordigd worden.
Vittorio Busato

Een ander wapenfeit op haar cv is dat Treffers betrokken is bij een pilot over psychologie als vak op de middelbare school. Vorig jaar december organiseerden het Amsterdamse Hyperion Lyceum, het NIP en Uitgeverij Ploegsma over dat onderwerp een debatmiddag. Ik herinner me dat ik de aankondiging daarvan nogal absoluut vond. Bij voorbaat werd verondersteld dat lessen in psychologie goed zouden zijn voor middelbare scholieren omdat ze zichzelf beter zouden leren kennen. Empirisch is dat natuurlijk maar de vraag. Is de maatschappij beter geworden na de introductie van het vak maatschappijleer? Zijn we als mensheid meer gaan leren van de geschiedenis door het vak geschiedenis? Moet psychologie op het vwo of juist ook op het vmbo worden gedoceerd? En wat precies moeten scholieren leren over psychologie? Welke psychologen en welke onderwerpen worden wel en niet behandeld? En wie bepaalt dat? Zo kan ik me voorstellen dat een les consumentenpsychologie te vroeg komt, maar een les over de gevolgen van pesten