Log in
Mag je in de rechtszaal zeggen dat bepaalde mensen schizofreen waren of belangrijke kenmerken van een psychopaat hebben zonder hen zelf gezien en onderzocht te hebben? Het College van Toezicht zegt van niet en berispt de psycholoog. De rechtspsychologen Harald Merckelbach en Peter van Koppen reageren op de bijdrage van Henk Geertsema, die op zijn beurt nog een weerwoord geeft.
Henk Geertsema

De uitspraak van het College van Toezichti betrof uitspraken van prof. dr. Corine de Ruiter, hoogleraar Forensische Psychologie aan de Universiteit van Maastricht. Zij was gevraagd als getuige-deskundige in een bepaalde zaak. Op verzoek van de advocaat van de verdachte had zij een forensisch-psychologisch onderzoek ingesteld naar de persoon van de verdachte. Tijdens de openbare terechtzitting werd De Ruiter bevraagd naar haar bevindingen. Volgens het proces-verbaal heeft De Ruiter daarbij verklaard dat de moeder van de voormalige partner, die inmiddels niet meer leeft, schizofreen zou zijn. De partner zelf zou trekken hebben van een psychopaat. Tegen deze kwalificaties kwam de familie in het geweer. Ma, 30 jaar kleuterjuf naar volle tevredenheid schizofreen??ii De familie diende een klacht in.

Het college van toezicht

Het College van Toezicht meent dat De Ruiter fout zat. Haar uitspraken zijn te beschouwen als een vorm van rapportage.iii En deze rapportage is niet in lijn met de eisen die aan een rapportage gesteld