Log in
De nieuwe IGZ-brochure Het mag niet, het mag nooit maakt nogmaals duidelijk dat een seksuele relatie tijdens een zorgverleningssituatie niet is toegestaan. Een zorgverlener, die een relatie met een cliënt aan wil gaan, moet een einde maken aan ieder optreden als behandelaar van de cliënt. Advocaat Joost Wasser beschouwt dit niet als ‘spoorboekje’ en wijst op een uitspraak van de rechtbank Overijssel dat een seksuele relatie ook na afloop van de behandelrelatie strafbaar kan zijn. Henk Geertsema reageert.
Henk Geertsema, Joost Wasser

De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) heeft in december 2016 een nieuwe brochure Het mag niet, het mag nooit uitgebracht. Deze brochure vervangt de uit 2004 daterende brochure en is mede ingegeven door de inwerkingtreding van de WKKGZ.

In de praktijk gebeurt het echter nog steeds regelmatig dat zorgverleners seksuele handelingen verrichten met cliënten. Dat is tuchtrechtelijk verwijtbaar en ook strafbaar. Een snel ‘rondje langs de velden’ leert dat in het afgelopen halfjaar zeker vijf zorgverleners hiervoor tuchtrechtelijk zijn bestraft. Minstens een vergelijkbaar aantal zorgverleners van allerlei pluimage is in diezelfde periode ook nog eens strafrechtelijk veroordeeld; soms wel tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen.

De IGZ-brochure maakt nogmaals duidelijk dat een seksuele relatie tijdens een zorgverleningssituatie niet is toegestaan. De brochure stelt dat een zorgverlener die een relatie met een cliënt aan wil gaan, expliciet en volledig een einde moet maken aan ieder optreden als behandelaar van de cliënt.

Ik zou dit echter niet als een ‘spoorboekje’ willen beschouwen in die