Log in
Officieel heten ze ‘potentieel gewelddadige eenlingen’ of ‘solistische dreigers’. De pers duidt ze vaker aan als lone wolfs, maar de leden van het team Dreigingsmanagement – psychiater Hans Hesta*, recherchepsycholoog Bianca Voerman en projectcoördinator Ingrid Dooren – zijn niet dol op die term. Voerman: ‘Het zijn geen enge wolven, het zijn meer lonely chiwawa’s, zoals een collega het ooit verwoordde. Het gaat om eenzame, wanhopige mensen die dreigen.’
Geertje Kindermans

Het team houdt zich bezig met deze dreigers, vanuit het idee dat je de doelwitten wel kunt beschermen, maar dat je soms beter ook iets aan de oorzaak kunt doen. Aanleiding voor dit project waren vooral twee incidenten. Op Koninginnedag 2009 reed Karst T. in Apeldoorn onder de ogen van de Koninklijke familie op een menigte in met veel doden en gewonden als gevolg. En in 2010 verstoorde een man prinsjesdag door een waxinelichtje te gooien naar de Gouden Koets. Datzelfde jaar verstoorde een man de Nationale Dodenherdenking.

Deze incidenten maakten duidelijk dat het beveiligen van hoogwaardigheidsbekleders – de doelwitten – niet genoeg was. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (nctv) en Landelijke Eenheid van Politie wilden onderzoeken of er ook iets aan de oorzaak kon worden gedaan: de bedreigers. Om die reden werd een pilot van twee jaar gestart. Het idee: breng de bedreigers in kaart, schat het risico op incidenten in en onderzoek de mogelijkheden om de risico’s omlaag te