Log in
Nog geen vijf minuten binnen en al getrakteerd op een mooie uitspraak: ‘Wanneer de eilanden van kennis groeien, groeien ook de stranden van onwetendheid’. En een leestip: Reading Freud van Jean-Michel Quinodoz. Het middagsymposium Neuropsychoanalyse: onderzoek en praktijk belooft een inspirerende bijeenkomst te worden.
Rianne van Weitgraven

Tijdens dit symposium worden de resultaten gepresenteerd van de eerste twee onderzoeken die gefinancierd zijn door het Neuropsychoanalyse Fonds, dat in 2012 tot stand is gekomen dankzij bioloog in rust Frits Bienfait. Het fonds heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar wat zich in het menselijk brein afspeelt, in samenwerkingsverbanden van psychoanalytici met onderzoekers in experimenteel georiënteerde disciplines. In het onderzoek wordt kennis en theorie op het grensgebied van psychoanalyse en neurologie getoetst.

De keynote wordt verzorgt door professor Patrick Luyten. Hij is zowel verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven als aan het Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology, University College London. Luyten vertelt ons waarom psychoanalyse en de neurowetenschappen samen moeten werken. Hij geeft aan dat het niet de bedoeling is dat deze samenwerking wordt gebruikt om vanuit de neurowetenschappen de ideeën uit de neuropsychoanalyse te bevestigen dan wel te ontkrachten. De twee vakgebieden zouden juist de handen