Log in
Oorspronkelijk kom ik uit Afghanistan, maar vanwege de oorlog zijn we verhuisd naar India. Daarna verhuisden we naar Pakistan en vijf jaar geleden kwamen we naar Nederland. Telkens had ik mijn leven een beetje op orde en dan moest ik alles weer loslaten om in een ander land opnieuw te beginnen. Ik had een cultuurshock moeten krijgen, maar die kreeg ik niet. Ik ging gewoon door en vond het niet eens moeilijk. Omdat iedereen ernaar vroeg, dacht ik toch: het is niet normaal zoals ik erop reageer. Daarom vond ik het interessant om naar mezelf te kijken en dat was een reden om psychologie te gaan studeren.
Geertje Kindermans

Ik was achttien toen ik in Nederland kwam, maar ik kon niet meteen beginnen met een studie. Ik moest de taal leren en het kostte me een jaar te begrijpen hoe het onderwijssysteem hier in elkaar steekt. Uiteindelijk ben ik in Rotterdam psychologie gaan studeren. Aanvankelijk woonde ik bij mijn ouders, maar daar was het erg onrustig, daarom woon ik nu bij een andere familie.

Zeker in het begin viel het niet mee: studeren als je de taal nog niet goed kent. Aan de Erasmus Universiteit hebben we probleemgestuurd onderwijs. Dat betekent dat studenten veel moeten praten, parafraseren, samenvatten en discussiëren. Dat is voor mij heel moeilijk, ik ben het thuis echt gaan oefenen.

Ik weet nog dat het bij de eerste bijeenkomst ging over toeschrijven van arousal. Iemand noemde het ‘toeschrijven’ en ik wist niet wat het betekende. In het Engels is het attribution, ik zou dat als ‘attributie’ vertalen. Ik dacht: als ik