Log in
Van Wij zijn ons brein zijn een half miljoen exemplaren verkocht. Zijn nieuwste boek, Ons creatieve brein. Hoe mens en wereld elkaar maken, is eind september verschenen. Hersenwetenschapper Dick Swaab mag dan al enige tijd met emeritaat zijn, op zijn lauweren rusten is er niet bij. Net als met zijn eerste populairwetenschappelijk boek wil Swaab met Ons creatieve brein een groot publiek duidelijk maken hoe belangrijk interactie met de omgeving is. ‘Er zijn mensen die op het randje zijn van functioneren maar buitengewoon creatief zijn.’
Vittorio Busato

Kijk eens goed naar de foto van dit schilderij. Jullie zien Adam en Eva, de eerste mensen op aarde. Iets klopt er niet. Wie ziet er wat?’

Dick Swaab kijkt de zaal in van Theater De Harmonie, in het Friese Leeuwarden, waar hij voor zo’n driehonderd man publiek een theatercollege over de hersenen geeft. Er klinkt gelach en geroezemoes, mensen kijken elkaar vragend aan, maar niemand die met een antwoord komt. ‘Als Adam en Eva echt de allereerste mensen op aarde waren,’ glimlacht Swaab beminnelijk, ‘hoe kunnen ze dan een navel hebben? Dan moeten ze toch een moeder hebben gehad?’

Het is een van de vele scherpe observaties waarmee hij zijn publiek die avond zal onderhouden en prikkelen. De reeks theatercolleges vormt voor Swaab een goede manier om zijn indrukwekkende kennis van onze hersenen aan een groot lekenpubliek te presenteren. Het geld dat hij ermee verdient, komt ten goede aan zijn onderzoeksgroep. Een