Log in
Essays zijn er onder meer voor om de geest te prikkelen. Dolph Kohnstamm en Sander Daselaar doen dat met een bijdrage over een hersennetwerk dat vooral actief lijkt te zijn als we niks doen. Dit zogeheten default mode netwerk (dmn) bestaat uit diverse onderling verbonden hersengebieden van frontale en pariëtale kwabben die ver uiteenliggen en waar heel veel neurieten van zenuwcellen samen komen. ‘Interessant is dat volgens de ontdekkers en diverse latere onderzoekers het dmn niet alleen actief is tijdens rust, maar ook tijdens allerlei introspectieve bezigheden, zoals dagdromen, denken aan het verleden, denken aan de toekomst, mentale inbeelding en het maken van moeilijke morele beslissingen,’ schrijven Kohnstamm en Daselaar.
Vittorio Busato

Met een beetje fantasie kun je het dmn een mijmernetwerk noemen. Goed mogelijk dat dit netwerk extra actief was bij Wilmar Schaufeli toen hij, zoals hij in de rubriek Inspiratie vertelt, rond de eeuwwisseling plaatsnam op een bankje in de zon in Valencia en bedacht met welk nieuw onderwerp hij zich wilde gaan bezighouden. Al mijmerend kwam Schaufeli, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie in Utrecht en gewaardeerd lid van de redactieraad van dit periodiek, op ‘bevlogenheid’. Mijmert u vooral ook wat over dat bankje, mocht u zijn keynote op het European Congress of Psychology in juli bijwonen.

Meer over de hersenen vindt u in de bijdrage van Jonna Brenninkmeijer. Voor haar dissertatie deed ze onderzoek naar gebruikers van neurofeedback. Een van haar conclusies luidt dat deze gebruikers zichzelf niet alleen anders gaan beschouwen, maar zich ook anders gaan gedragen ten opzichte van anderen en hoe ze nieuwe problemen aanpakken. ‘De nieuwe manier van naar zichzelf kijken wordt een nieuwe manier van