Log in
Zeker ook gezien de toenemende vergrijzing zou er in De Psycholoog best meer aandacht mogen/moeten zijn voor ouderenpsychologie. Laat dit nummer het begin zijn om wat vaker in die leemte te voorzien.
Vittorio Busato

Hilde van der Aa en collega’s beschrijven een nieuwe en effectieve stepped-care interventie in het voorkomen van angsten en depressies bij visueel beperkte ouderen. Goed nieuws, want liefst één op de drie mensen binnen deze specifieke populatie ervaart zulke klachten – tweemaal zo veel als in de algemene bevolking. ‘Het voorkomen van deze aandoeningen zal een positief effect hebben op verschillende aspecten van het leven van cliënten,’ concluderen Van der Aa c.s., ‘en kan leiden tot een vermindering van de maatschappelijke kosten.’

Dick Swaab mag als hoogleraar Neurobiologie enige tijd met emeritaat zijn, hij is niet minder hard gaan werken. In een interview naar aanleiding van zijn nieuwe boek noemt hij die drive een aangeboren hersenafwijking. Volgens Swaab kan een actief brein de ziekte van Alzheimer uitstellen. ‘Het probleem ontkennen en bij de buitenwereld neerleggen zie je vaak bij hersenziekten. Maar zo glijd je wel het Alzheimerproces in, en dat wil ik voorkomen. Als mijn brein niet goed