Log in
Blijf je psycholoog als je professioneel een metamorfose ondergaat? Psychologen vertellen in deze rubriek over de opmerkelijke carrièreswitch die ze hebben gemaakt. In deze aflevering Eelco Runia, historicus, schrijver, essayist.
Geertje Kindermans

Wat precies zijn beroep is? Soms voelt hij zich auteur, essayist, soms romanschrijver, maar het vaakst historicus. ‘Ik noem me eigenlijk nooit psycholoog,’ zegt Eelco Runia. Hoe anderen hem introduceren varieert, maar meestal noemen ze hem historicus en psycholoog. Vooral historici beschouwen hem als psycholoog.

Hij studeerde geschiedenis en psychologie. Een belangrijk kenmerk van zijn carrière: Runia ging altijd zijn belangstelling achterna. ‘Mijn terrein is de geschiedfilosofie. Ik vraag me af hoe geschiedenis ‘gemaakt’ wordt en wat het werk van de historicus inhoudt. Historici hebben soms het idee dat ik in hun hoofd probeer te kijken en dat vinden ze volgens mij eng.’

Runia is in dienst van de Universiteit Groningen, waar Geschiedenis onder Letteren valt. Hij werkt daar sinds hij in 2002 een Vidi-subsidie (van NWO) ontving. Hij had destijds een praktijk als supervisor voor vooral huisartsen en medisch specialisten en schreef een projectvoorstel over de vraag waarom oorlogen mensen tot beesten kan maken. Dat iemand die niet verbonden