Log in
‘Geïnspireerd door Freud en Jung ben ik psychologie gaan studeren aan de UvA. Maar daar lag de nadruk erg op statistiek en methoden van onderzoek en werden Jung en Freud beschouwd als dromers. Mijn liefde voor de psychologie was tanende toen ik bij Igor van Krogten ging afstuderen, destijds universitair hoofddocent Persoonlijkheidsleer. Hij was mijn grote inspiratiebron. Hij zei bijvoorbeeld: “Statistiek is leuk en aardig, maar het is wel een hulpwetenschap.” Dat was vloeken in de kerk aan de UvA.
Geertje Kindermans

Ik studeerde af op de liefde. Op grond van het werk van de schrijver Marcel Proust had Van Krogten een liefdestheorie gedestilleerd en mijn opdracht was om die theorie te vergelijken met andere bronnen. Ik heb interpretatief-theoretisch onderzoek gedaan door dertigers te interviewen over de liefde. Het was heel leuk en inspirerend en zelfs van statistici kreeg ik complimenten over hoe mijn onderzoek in elkaar stak. Door dat project vond ik psychologie weer ouderwets interessant, want toen ging het weer over de drijfveren van de mens. Met mijn liefdeonderzoek ging ik de diepte in en dat op een wetenschappelijk verantwoorde manier.

Vergelijk dat met mijn stage datzelfde jaar, waarin ik onderzoek deed naar symptoomwaarneming en uitstelgedrag bij vrouwelijke kankerpatiënten. In zo’n statistisch onderzoek ben je heel blij als je een significantie vindt. In dit geval bleken de patiënten met een partner net iets minder depressief te zijn dan mensen zonder partner. Ja, hallo!’

Monoloog

Na