Log in
Volgens Godfried Westen verdienen de psychologie en psychologen een substantiële vertegenwoordiging en positie bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid dat gericht is op de preventie van leefstijlziektes. Impliciet bekritiseert hij daarmee de totstandkoming van het Nationaal Preventieakkoord, een convenant tussen ruim zeventig organisaties en bedrijven gericht op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Daarbij had het NIP slechts inbreng via het Partnerschap Overgewicht. Maar de psychologie heeft meer in haar mars. Met name de positieve psychologie, zo stelt Westen, kan van grote betekenis zijn bij het voorkomen van leefstijlziektes.
Godfried Westen

Geneeskunde en zeker de psychiatrie zijn sterk curatief georiënteerd. Ook de psychologie is sterker gericht op behandelen van psychische klachten en aandoeningen dan op het voorkomen ervan. De boom ‘psychologie’ kent vele ‘takken’. Gemeenschappelijk is dat psychologen zich bezighouden met psychologische mechanismen en processen die een belangrijke rol spelen bij gedrag. Een relatief nieuwe loot aan de boom is de positieve psychologie. Juist positieve psychologie biedt veel mogelijkheden voor een meer preventieve oriëntatie. Het zou voor de positie van de psychologie en psychologen gunstig kunnen uitpakken als preventie en verwante noties als pro-activiteit en handelen uit voorzorg sterker als leidraad genomen worden in de manier waarop we over ons vak spreken en communiceren.

Preventie, proactiviteit, en voorzorg

Preventie – het voorkomen van aandoeningen – klinkt altijd als een goed idee, maar in de geneeskunst blijkt de praktijk weerbarstiger dan de theoretische wenselijkheid. Preventieve diagnostiek (onder andere bodyscans) heeft bijvoorbeeld geen goede staat van