Log in
In de Tuchtrechtrubriek van april 2017 discussierden jurist Joost Wasser en gezondheidszorgpsycholoog Henk Geertsema over seksuele relaties tijdens een zorgverleningssituatie. Volgens Wim Hofstee vraagt het verschil in invalshoek tussen jurist en clinicus om een nadere beschouwing van het spel tussen psycholoog en cliënt.
Wim Hofstee

In de laatste Tuchtrechtrubriek van De Psycholoog discussieerden Joost Wasser en Henk Geertsema over seks tussen psycholoog en cliënt na ommekomst van een professionele relatie. Ze zijn het erover eens dat sprake is van een vergrijp wanneer de cliënt alsnog ‘afhankelijk’ is van de psycholoog. Ze verschillen van mening over de manier waarop die afhankelijkheid moet worden vastgesteld. Volgens Geertsema bepaalt de psycholoog dat zelf. De merkwaardige consequentie van dat standpunt is dat de cliënt voor de definitie van haar eventuele afhankelijkheid afhankelijk is van de psycholoog. Wasser brengt dan ook voorzichtig in het midden dat de cliënt in dezen zo haar eigen gedachten kan blijken te hebben. Lees: een beetje advocaat in casus maakt gehakt van die zelfbepaling van Geertsema. Misschien moeten we die dan ook lezen als een beroepsethisch noodzakelijke, niet als een voldoende voorwaarde. Hoe dan ook vraagt het verschil in invalshoek tussen jurist en clinicus om een nadere beschouwing van het spel