Log in
Op dit moment is een bariatrische ingreep, en meer in het bijzonder een gastric bypass-operatie, de meest succesvolle behandeling voor morbide  obesitas (Janssen et al., 2014). In aanmerking komen patiënten met een Body Mass Index (bmi) ≥35 met somatische complicaties zoals diabetes mellitus type 2 of patiënten met een bmi=40. Een belangrijke positieve indicatie is dat eerdere conservatieve behandelingen geen blijvend succes hebben opgeleverd. Sinds begin deze eeuw wordt vooral de gastric bypass (gbp) op steeds grotere schaal in Nederland uitgevoerd. Bij deze operatieve methode wordt de maag verkleind tot ongeveer 30-50 cc zodat patiënten nog slechts kleine hoeveelheden voedsel per eetmoment nuttigen. Om ervoor te zorgen dat van het voedsel dat toch gegeten wordt, minder calorieën worden opgenomen, wordt de darm deels omgeleid. Andere methoden zijn de gastric sleeve en de maagband.
Chris Hinnen, Peter Daansen, Sjoerd Salet

Tot op heden is in Nederland de functie van de psycholoog in de zorg rond de bariatrische patiënt niet of nauwelijks omschreven, hoewel in de multidisciplinaire ‘Richtlijn Obesitas’ alsook in de ‘Richtlijn Bariatrische chirurgie’ het belang van de psycholoog voor diagnostiek en behandeling wordt onderstreept (cbo, 2008; NVvH,  2011). De huidige richtlijn wil als monodisciplinaire richtlijn in deze leemte voorzien. Zij is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Werkgroep Bariatrische Psychologie (nwbp). De nwbp is in 2007 opgericht vanuit het idee om de zorg voor de bariatrische patiënt in het algemene ziekenhuis te borgen en uniformeren. In 2012 heeft een deel van de werkgroep plaatsgenomen in de richtlijncommissie. In totaal hebben er dertien gezondheidszorg- en klinisch psychologen uit negen verschillende ziekenhuizen actief meegewerkt aan de richtlijn. Vervolgens is er toenadering gezocht met andere partijen die zich buiten het algemene ziekenhuis bezighouden met psychologische zorg rond de bariatrische chirurgie. Dit heeft erin geresulteerd dat een afgevaardigde van de Nederlandse Obesitas Kliniek