Lees verder
Mensen met een psychose moeten vaker cognitieve gedragstherapie en meer somatische screening krijgen, daarvoor pleit klinisch psycholoog Tonnie Staring. Hij zet zich actief in voor het traject Zinnige Zorg ggz. ‘Bij de behandeling van psychose moeten psychologische interventies de kern zijn.’
Nederlands Instituut van Psychologen

Een tijd geleden raakte Zorginstituut Nederland doordrongen van het feit dat patiënten met psychose in alle gevallen medicatie krijgen aangeboden, maar dat slechts 1 op de 5 psychologische behandeling krijgt, zo blijkt uit onderzoek. Terwijl de zorgstandaard stelt dat er bij deze symptomen medicatie én psychologische hulp aan moet worden geboden. Er zit dus een groot gat tussen de richtlijnen en de praktijk. ‘Psychologische interventies moeten niet ‘voor erbij’ zijn, maar meer centraal staan bij de behandeling van psychose, met name cognitieve gedragstherapie’, vertelt Tonnie.

Het effect van cognitieve gedragstherapie bij psychose

Veel studies tonen het effect van cognitieve gedragstherapie bij psychose (CGTp) aan. Uit recente, kleine studies blijkt bovendien dat CGTp net zo effectief is als antipsychotische medicatie. Het voordeel van CGTp is dat het minder bijwerkingen geeft. Er komen bovendien steeds nieuwe vormen van CGTp, bijvoorbeeld middels virtual reality. Dat het nog niet genoeg wordt ingezet heeft volgens Tonnie verschillende oorzaken. ‘Psychologen moeten opgeleid worden en supervisie krijgen. Het vraagt ook veel van een psycholoog, waarbij het eigenlijk zou moeten zijn dat: hoe hoger opgeleid, hoe meer de psycholoog in deze hoek terechtkomt. Maar momenteel is het vaak andersom. Ook overheerst het medische model hier en daar.’

Kennis vergroten

Het is belangrijk dat er op verschillende niveaus aandacht komt voor psychologische interventies bij psychose. In organisaties, gedurende opleidingen, bij psychologen die geen psychose behandelen en bij psychologen in de psychosezorg. Het Zinnige Zorg-project meet bij deelnemende grote ggzinstellingen hoe goed CGTp is geïmplementeerd op de werkvloer. Het is ook belangrijk dat psychologen zelf aan de bel trekken, als ze hier meer over willen weten. ‘Ik ben nu zelf bij een relatief kleine ggz-instelling een pilot aan het opzetten om psychologische interventies voorop te zetten in de behandeling van psychose’, vertelt Tonnie. ‘Het is belangrijk dat psychologen ook zelf het verschil gaan maken.’ Wil jij jezelf beter toerusten op de psychologische behandeling van psychose? Neem dan contact op met Tonnie via: t.staring@psycholoognederland.org

Werkgroep EPA
De werkgroep EPA (ernstig psychiatrische aandoeningen) is een aantal jaar geleden opgericht met het doel de positie en de rol van de EPA-psycholoog te versterken. Tijdens onze bijeenkomsten wordt er stilgestaan bij de EPA-zorg, hoe de psycholoog deze rol invult maar ook hoe een psy-choloog bijvoorbeeld volgens de richtlijnen de behandeling vormgeeft binnen de EPA-zorg. Inmiddels is de werkgroep aangesloten bij het project Gedachten Uitpluizen om op deze manier ervoor te kunnen zorgen dat de EPA psychologen met elkaar in gesprek gaan, kennis delen en het vakgebied naar een hoger niveau tillen. Dit sluit naadloos aan bij het project Zinnige Zorg.