Log in
Na het overlijden van Copernicus duurde het nog 200 jaar voordat werd geaccepteerd dat de aarde om de zon draait en de zon niet om de aarde. Mogelijk gebeurt iets vergelijkbaars met recente inzichten uit de neurowetenschap over sekseverschillen, stelt Anita Kuppens. ‘Een sociale omgeving die onderscheid maakt naar sekse, produceert ook een naar sekse gedifferentieerd brein.’
Anita Kuppens

In 2018 ben ik, in het kader van het ontwikkelen van een onderzoeksvoorstel, op zoek geweest in het archief van Atria: kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis in Amsterdam. In een tijdsbestek van een halve dag ontdekte ik dat onderwijsprojecten die gedurende de tweede feministische golf in Nederland werden ontwikkeld door de stichting Marie, word wijzer! stuitten op tegenwerking van wethouders en schoolbesturen. Het ontwikkelde voorlichtingsmateriaal, de projecten, musicals en a­ches bereikten slechts mondjesmaat het primaire onderwijs. Schoolbesturen en wethouders wilden het materiaal niet in het onderwijs inzetten omdat zij het discriminatie, alleen geschikt voor meisjes of zelfs kinderachtig vonden. De stichting Marie, word wijzer! had als doel de verbetering van de positie van meisjes in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en was actief van 1971 tot en met 1987.

Op basis van recent onderzoek in de neurowetenschappen lijkt het er sterk op dat feministen uit de tweede feministische golf, die ijverden voor veranderingen in de culturele omgeving voor het bereiken van