Log in
Bonussen in de financiële wereld zijn de laatste jaren niet zelden aanleiding tot de nodige maatschappelijke ophef. Volgens psycholoog Kilian Wawoe moeten we af van het idee dat bonussen nodig zijn om mensen te motiveren. ‘Psychologisch onderzoek laat zien dat variabele beloningen hun doel voorbijschieten in het motiveren van mensen.’ Econoom Heleen Mees en psycholoog Carsten de Dreu reageren.
Kilian Wawoe

‘Beloningssystemen die in zwang zijn binnen de financiële sector zijn slecht doordacht. […] Ik laat de aanvaardbaarheid van het beloningsniveau buiten beschouwing en spits me toe hoe beloning wordt gekoppeld aan “resultaat”. Niemand heeft het ooit tot zijn taak gerekend om de gedragsaspecten van financiële verhoudingen en wijzigingen daarin te analyseren.’ (Gerrit Zalm) (1)

Sinds het begin van de bankencrisis in 2008 woedt er in Nederland een fel debat over de beloningen in de bancaire sector. In die discussie lopen er echter twee onderwerpen door elkaar heen: de hoogte van de beloning en het verband tussen variabele beloning en prestatieverbetering. Wat dat eerste betreft, het verschil in lonen tussen de bankensector en het gemiddelde in Nederland, nam toe van 17% begin jaren negentig van de vorige eeuw tot meer dan 80% in 2007 (2).

De psychologische wetenschap heeft geen antwoord op de vraag of dit terecht is. Wel kan de psychologie zich net als Gerrit