Log in
Op 8 mei vond aan de Tilburg University het symposium ‘Sleutelen aan het misdadige brein’ plaats, met een discussie over de raakvlakken tussen neurowetenschappen en het recht. Zijn er bijvoorbeeld medische, ethische of juridische bezwaren tegen het toepassen van een techniek als Deep Brain Stimulation (DBS) bij tbs-patiënten? Redacteur Jeroen van Goor was erbij en doet verslag.
Jeroen van Goor

Centraal op het symposium staat de discussie over het verbeteren van hersenfuncties. Niet alleen van zieke mensen maar wellicht ook van criminelen, met het oog op gedragsverandering. Een techniek als Deep Brain Stimulation (DBS), waarbij de hersenen fysiek worden gestimuleerd met elektroden, lijkt aanknopingspunten te bieden voor dergelijke ondernemingen. Maar in hoeverre is sleutelen aan een crimineel brein moreel of juridisch te rechtvaardigen? Zijn er mazen in de wet die dat soort behandelingen mogelijk maken?

Voordat dergelijke complexe vragen aan bod komen, vertelt gz-psycholoog Mariska Mantione iets over de manier waarop dbs in een klinische praktijk wordt ingezet. Zij is DBS-expert en werkt op de afdeling Angststoornissen in het AMC Psychiatrie.

‘Tot in de jaren zestig werden mensen met een dwangstoornis of depressie vooral behandeld met psycho-analyse,’ steekt ze van wal, ‘maar de afgelopen decennia zijn we steeds meer neurobiologische modellen gaan gebruiken om deze stoornissen te begrijpen. Met dank aan MRI kunnen we bijvoorbeeld bij een dwangstoornis een circuit