Log in
Naast pillen en praten is er nog een mogelijkheid om psychische problemen te behandelen: met yoga. De gunstige effecten van yoga zijn al aangetoond bij angst, depressie, ptss en slaapstoornissen. Toch wordt yoga binnen de gezondheidszorg nog nauwelijks aangeboden. Op de tweede International Conference on Yoga Therapy and Research (icytr) op 6 mei 2016 in de Zuiderkerk in Amsterdam houdt openingsspreker Sat Bir Singh Khalsa daarom een warm pleidooi voor onderzoek naar de kosteneffectiviteit van yoga. ‘Het huidige systeem is disfunctioneel. Slaappillen worden wel vergoed, maar yoga niet.’
Annemarie Huiberts

Met zijn lange witte baard, witte tulband en vriendelijke uitstraling ziet Khalsa eruit zoals ik dat verwacht van een echte yogi. Al sinds de jaren zeventig, toen Khalsa begon met de beoefening van kundalini yoga, draait zijn leven om yoga. Behalve yogaleraar is Khalsa directeur onderzoek van twee yoga-instituten, assistenthoogleraar aan Harvard Medical School en redacteur van het eerste, zojuist verschenen handboek The principles and practice of yoga in health care. Het boek biedt up to date kennis over hoe yoga als zelfstandige of als aanvullende behandeling het beste kan worden ingezet bij tal van psychische en/of lichamelijke aandoeningen. De stand van zaken in het yoga-onderzoek doet me denken aan die in het onderzoek naar de effectiviteit van psychotherapie. ‘We weten dat yoga werkt,’ vat Khalsa samen, ‘we weten alleen nog niet precies welke yogavorm, met welke intensiteit, met welke duur, bij welke klacht moet worden aangeboden.’

Globale gezondheidseffecten

‘De yogahoudingen zijn slechts één van de pijlers