Log in
Wat was er gebeurd? Carola (1) is de cliënt van een behandelteam binnen een ggz-instelling. In een gesprek met één van de teamleden komen zij samen tot de conclusie dat een aanvullende behandeling wenselijk is. Deze behandeling kan niet plaatsvinden binnen de afdeling, maar wel op een andere afdeling in dezelfde instelling. Daar werkt Pam als gezondheidszorgpsycholoog. Carola wordt naar haar verwezen.
Henk Geertsema

Ter voorbereiding op de eerste ontmoeting vraagt Pam aan Carola om een vragenlijst in te vullen. In de begeleidende brief wordt uitgelegd waarom dit van belang is. In deze brief staat ook dat de gegevens opgeslagen worden op een beveiligde computer. Over het gebruik van de gegevens wordt vermeld: ‘De gegevens kunnen door uw behandelaar worden bekeken. Hij of zij kan met u de uitkomst van de vragenlijst bespreken en met u beslissen of de behandeling misschien moet worden aangepast.’

Dan vindt het intakegesprek van Pam met Carola plaats. In dit gesprek komt het opslaan van de informatie over Carola in het EPD niet ter sprake.

Als Carola later een klacht indient tegen Pam, dan verwijt zij Pam dat deze vertrouwelijke informatie opnam in het EPD waardoor de leden van het behandelteam van haar eigen afdeling daar inzage in hadden. Pam had haar hiervoor geen toestemming gevraagd. Tot het EPD hadden niet alleen hulpverleners als sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en woonbegeleiders