Dr. Arne Evers is gepensioneerd universitair hoofddocent bij de Programmagroep Arbeids- & Organisatiepsychologie van de Universiteit van Amsterdam. Petra Hurks is hoogleraar Psychodiagnostiek aan de Universiteit Maastricht. Rob Meijer en dr. Susan Niessen zijn respectievelijk hoogleraar Psychometrie en Statistiek en universitair docent Psychometrie en Statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.