Samenvatting

A. Evers, P. Hurks, R. Meijer & S. Niessen

This paper describes the results of a survey on the opinions on tests and testing practices of Dutch professional psychologists in 2000, 2009, and 2020. The survey is an initiative of the European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) and is administered Europe-wide. For each year, scores on five scales were computed, being Incorrect test use, Regulations on testing, Testing by the Internet (for this scale only data is available from 2009 on), Appreciation of tests, and Knowledge in relation to tests and test use. The scores of four out of the five scales showed to be rather stable since 2009. Only the opinion with respect to Testing by the Internet was slightly more positive in 2020. The implications of the results are discussed.


924 Weergaven
0 Downloads
Log in
Dit artikel beschrijft hoe Nederlandse psychologen een vragenlijst over opvattingen over tests en testgebruik op drie meetmomenten (2000, 2009, 2020) hebben ingevuld. De vragenlijst is een initiatief van de European Federation of Psychologists’ Associations ( ­EFPA) en wordt in vele Europese landen afgenomen. De opvattingen van Nederlandse psychologen blijken stabiel, alleen de acceptatie van testen via internet is enigszins toegenomen. Op basis van de resultaten doen we suggesties voor beleid en verder onderzoek van tests en testgebruik.

Inleiding

Psychologen worden opgeleid om (zo goed als mogelijk) antwoorden te geven op vragen van verwijzers en/of van hun cliënten – of in het geval van kinderen de ouders van. Voorbeelden van dergelijke vragen zijn: waarom heeft mijn kind moeite om mee te komen op school? Waarom voel ik mij vaak zo ongelukkig? Of: is de cliënt geschikt voor een baan als manager? Onderzoek heeft aangetoond dat het onrealistisch is als psycholoog te streven naar foutloze of perfecte antwoorden op dergelijke vragen (Bröder, 2002).

Helaas zijn foutieve of suboptimale antwoorden op deze vragen van cliënten of verwijzers niet zonder risico’s. Deze kunnen namelijk grote gevolgen hebben voor de cliënt of zijn/haar omgeving, doordat mogelijk een minder optimale behandelaanpak wordt ingezet, of een persoon kiest voor een minder goed passende

Literatuurlijst

 1. Bröder, A. (2002). Take the best, Dawes’ rule, and compensatory decision strategies: A regression-based classification method.Quality and Quantity,36(3), 219-238.
 2. Committee on National Security Systems (2010). National Information Assurance Glossary. Washington DC: Author.
 3. Drenth, P.J.D. (1975). La contestation des tests. Revue Internationale de Psychologie Appliquée, 24, 17-36.
 4. Drenth, P.J.D. & Sijtsma, K. (2006). Testtheorie. Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen (4e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 5. Evers, A., McCormick, C. M., Hawley, L. R., Muñiz, J., Balboni, G., Bartram, D., Boben, D., Egeland, J., El-Hassan, K., Fernández-Hermida, J. R., Fine, S., Frans, Ö., Gintiliené, G., Hagemeister, C., Halama, P., Iliescu, D., Jaworowska, A., Jiménez, P., Manthouli, M., Matesic, K., Michaelsen, L., Mogaji, A., Morley-Kirk, J., Rózsa, S.,  Rowlands, L., Schittekatte, M., Canan Sümer, H., Suwartono, T., Urbánek, T., Wechsler, S., Zelenevska, T., Zanev, S., & Zhang, J. (2017). Testing practices and attitudes towards tests and testing: An international survey. International Journal of Testing, 17, 158-190.
 6. Evers, A., Evers, A.K.  & Zaal, J.N. (2001). Opvattingen van Nederlandse psychologen over testgebruik. De Psycholoog, 36, 429-436.
 7. Evers, A., Lucassen, W., Meijer, R. & Sijtsma, K. (2009). COTAN beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests (geheel herziene versie).Amsterdam: NIP.
 8. Evers, A., Muñiz, J., Bartram, D., Boben, D., Egeland, J., Fernández-Hermida, J. R., Frans, Ö., Gintiliené, G., Hagemeister, C., Halama, P., Iliescu, D., Jawarowska, A., Jiménez, P., Manthouli, M., Matesic, K., Schittekatte, M., Sümer, H. C., & Urbanek, T. (2012). Testing Practices in the 21st Century: Developments and European Psychologists’s Opinions. European Psychologist, 17, 300-319.
 9. Evers, A., Zaal, J.N.  &  Evers, A. K. (2002). Ontwikkelingen in testgebruik over een periode van 33 jaar. De Psycholoog, 37, 54-61.
 10. Hofstee, W.K.B., Campbell, W.H., Eppink, A., Evers, A., Joe, R.C., Koppel, J.M.H. van & Zweers, H. (1990). Toepasbaarheid van tests bij allochtonen. LBR-reeks, nr. 11. Utrecht: LBR.
 11. Lilienfeld, S.O. & Lynn, S.J. (2014). Errors/biases in clinical decision making.The encyclopedia of clinical psychology, 1-9.
 12. Muñiz, J., Bartram, D., Evers, A., Boben, D., Matesic, K., Glabeke, K., Fernández-Hermida, J. R., & Zaal, J. N. (2001). Testing practices in European countries. European Journal of Psychological Assessment, 17, 201-211.
 13. Niessen, A.S.M., Meijer, R.R., & Neumann, M. (2019). Mis(ver)standen in de selectiepraktijk: Een goed verhaal maakt nog geen goede beslissing. De Psycholoog, 54, 46-55.
 14. Niessen, A.S.M., Meijer, R.R., & Hurks, P. (2021). Beslissen met intelligentietests: Testscores combineren met andere informatie. In Resing, W. C. M. (Ed.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp. 63-82). Amsterdam: Pearson Benelux.